Związek Firm Pożyczkowych o uproszczonym prawie upadłościowym dla konsumentów

[browser-shot url=”http://ms.gov.pl/” width=”300″]

Zaproponowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości zmiany w konsumenckim prawie upadłościowym zostały pozytywnie ocenione przez Związek Firm Pożyczkowych.

W opinii organizacji konsumenckie prawo restrukturyzacyjne wymaga zmian, ponieważ jest wadliwe. ZFP proponuje ograniczenie katalogu przesłanek upadłości w taki sposób, by wykluczone z niego zostały osoby, które samodzielnie doprowadziły do bankructwa. Związek rekomenduje również, by na wnioski wierzycieli, w uzasadnionych przypadkach, przepisy przewidywały możliwość zmiany. Chodzi przede wszystkim o przypadki, gdy finansowa sytuacja upadłego w trakcie lub po zakończeniu postępowania ulegnie poprawie. Uprawnienia wierzycieli jednak powinny być ograniczone czasowo. Związek wielokrotnie postulował nowelizację prawa o upadłości konsumenckiej. Nowelizacja jest jednym z czternastu pro konsumenckich rozwiązań, jakie ZPF zaproponował Ministerstwu Finansów podczas prac nad projektem regulacji branży pozabankowych pożyczek.

Związek w pracach sejmowych uczestniczył w roli strony społecznej.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments