Inwestycja Kruka w wierzytelności

[browser-shot url=”http://pl.kruk.eu/” width=”300″]

W drugim kwartale ubiegłego roku nakłady inwestycyjne Kruka na zakup portfeli wierzytelności w Polsce wyniosły 44 miliony złotych.

Nominalna wartość wierzytelności, które nabyła grupa w tym okresie wyniosła 657 milionów złotych. Wartość nakładów na nabyte przez grupę wierzytelności w drugim kwartale ubiegłego roku w Polsce i za granicą wyniosła 153 milionów złotych, przy nominalnej wartości 1,3 miliarda złotych. Łącznie w pierwszym półroczu bieżącego roku nakłady inwestycyjne na wierzytelności wyniosły 313 milionów złotych. Nominalna wartość nabytych przez grupę wierzytelności w tym okresie wyniosła 1,68 miliardów złotych. W analogicznym okresie ubiegłego roku wartość tych nakładów wyniosła 184 miliony złotych, przy nominalnej wartości 1,64 miliarda złotych.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments