Banki domagają się ostrzejszego prawa o bankructwie

[browser-shot url=”http://zbp.pl” width=”300″]

Związkowi Banków Polskich nie podoba się nowa, znacznie łagodniejsza wersja Prawa upadłościowego i naprawczego.

26 czerwca br. Sejm uchwalił, na posiedzeniu, ustawę o zmianie ustawy Prawa upadłościowego i naprawczego, ustawy o KRS oraz ustawy o upadłości konsumenckiej. Uchwalone przepisy dokonują rewizji dotychczasowego modelu upadłości konsumenckiej, ułatwiając do niej dostęp, a tym samym usuwając dotychczasowe bariery w oddłużaniu osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Złagodzone dostały chociażby przesłanki ogłoszenia upadłości konsumenckiej. Podczas prac legislacyjnych, Związek Banków Polskich zgłaszał poprawki, które miały na celu minimalizację wykluczenia społecznego dłużnika oraz otwarcie dostępu do postępowania upadłościowego osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej. Na każdym etapie prac zgładzana była konieczność dokonania niezbędnej korekty przepisów w następujących kwestiach: zapewnienia możliwości zawarcia układu w postępowaniu na wczesnym etapie, tuż po wszczęciu; utrzymania obecnego pięcioletniego okresu na wykonanie planu spłaty wierzycieli przed umorzeniem niewykonanych zobowiązań konsumenta; zrezygnowanie ze zwiększenia z 12-krotności do 24-krotności przeciętnego kosztu czynszu najmu lokalu mieszkalnego na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowym w razie sprzedaży jego nieruchomości.

Nowe przepisy mają wejść w życie po upłynięciu trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://zbp.pl/wydarzenia/archiwum/komentarze/2014/lipiec/redefinicja-modelu-upadlosci-konsumenckiej

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments