Więcej dłużników w rejestrze BIG

[browser-shot url=”http://ibspolska.pl” width=”300″]

BIG (Biuro Informacji Gospodarczej) to rejestr dłużników w którym znajdują się wszelkie dane o zaległych zadłużeniach. Poprzez informacje zebrane przez BIG można sprawdzić kontrahentów i klientów. Ci którzy znajdują się w bazie BIG często tracą jakiekolwiek szanse na nowe transakcje oraz możliwości uzyskania kredytu czy pożyczki.

Ministerstwo Gospodarki nie próżnuje i już opracowuje nowe zmiany w przepisach dotyczących udostępniania informacji gospodarczych. Przewiduje się, iż BIG będą zmuszone wymieniać się informacjami, co dotąd nie miało miejsca i czego przyczyną jest istniejąca rywalizacja pomiędzy nimi. Zgodnie z nowymi przepisami każda osoba fizyczna zalegająca względem podatnika na kwotę minimum 200 zł zostanie wpisana do rejestru dłużników. W przypadku przedsiębiorców kwota minimalna będzie wynosić 500 zł. Prawo do wpisywania do rejestru uzyskają urzędy skarbowe, ZUS i KRUS.

Aby uzyskać informację gospodarczą można będzie zgłosić się do jednego z czterech biur, bez konieczności kontaktowania się z każdym z nich z osobna (tak jak jest w tym momencie). Bazy danych będą zawierały informacje nie tylko na temat tego czy dana osoba regularnie spłaca kredyt czy pożyczkę, ale także czy nie wiążą ją pewne finansowe zobowiązania względem państwa.
Zaostrzenie przepisów wiąże się być może ze zbyt dużą liczbą dłużników w Polsce, gdzie w 2013 roku same zaległości podatkowe wyniosły ponad 36 mld zł.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://ibspolska.pl/wiecej-dluznikow-trafi-do-publicznych-rejestrow.html

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Agnieszka
4 miesięcy temu

1. Ile osób aktualnie znajduje się w rejestrze BIG jako dłużnicy?
2. Jakie są najczęstsze przyczyny wpisania się osób do rejestrów BIG jako dłużników?
3. Czy liczba dłużników w rejestrach BIG w ostatnich latach wzrosła czy zmalała?
4. Czy przeważają osoby fizyczne czy przedsiębiorcy w rejestrach BIG jako dłużnicy?
5. Jakie zobowiązania najczęściej skłaniają osoby do zapisywania się w rejestrach BIG jako dłużnicy?
6. Czy można znaleźć informacje na temat dłużników w rejestrach BIG publicznie czy są one dostępne tylko dla wybranych instytucji?
7. Jakie konsekwencje finansowe ponoszą osoby, które znajdują się w rejestrach BIG jako dłużnicy?
8. Czy istnieje możliwość usunięcia się z rejestrów BIG dla osób, które spłaciły swoje zobowiązania?
9. Jak długo informacja o zaległych płatnościach pozostaje w rejestrach BIG?
10. Jakie są skutki wpisania się do rejestrów BIG jako dłużnicy dla zdolności kredytowej danej osoby?