Opinia KPF o zmianach na rynku windykacji

[browser-shot url=”https://www.kpf.pl” width=”300″]

Projektowane są zmiany na rynku windykacji. Jak podkreśla dyrektor Departamentu Prawno-Legislacyjnego KPF, zmiany te sprawią, że szerszy dostęp do instytucji upadłości będzie dostępny dla większej grupy dłużników, co może odbić się, poprzez wyższe koszty usług, na kieszeniach uczciwych osób.

Zdaniem KPF projektodawcy podeszli do kwestii rozluźnienia przesłanek ogłoszenia upadłości zbyt liberalnie. Nowe regulacje przewidują utrzymanie możliwości składania wniosków o upadłość wielokrotnie. Według KPF jest to zachęta do zaciągania zobowiązań bez oszacowania w staranny sposób własnych możliwości finansowych. Termin zgłaszania przez wierzycieli roszczeń wobec upadłego ma zostać skrócony z obecnych trzech do zaledwie jednego miesiąca. Planowana nowelizacja przewiduje 3-letni plan spłaty, a jedynie w wyjątkowych okolicznościach, przy pozytywnym rozpatrzeniu wniosku przez sąd, okres może być przedłużony o kolejne 18 miesięcy. Zdaniem KPF obecny 5-letni okres jest najelastyczniejszym rozwiązaniem uwzględniającym interesy dłużników i wierzycieli. Największe kontrowersje budzi jednak propozycja, która pozwala sądowi na umorzenie zobowiązań dłużnika bez ustalenia planu spłaty. Zdaniem KPF, sąd powinien orzekać o ewentualnym umorzeniu postępowania upadłościowego, a nie o umorzeniu jego zobowiązań.

Szczegółowe dane są tu.

Źródło:https://www.kpf.pl/serwis-prasowy/artykuly

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments