Nowelizacje kodeksu cywilnego i ustaw okołokodeksowych

[browser-shot url=”http://ibspolska.pl” width=”300″]

Należy przyznać, iż nowoczesne technologie zdominowały świat XXI wieku. Jedni twierdzą, że zjawisko to nie jest niczym korzystnym. Inni zaś uważają, że nowoczesne technologie ułatwiają i usprawniają życie współczesnego człowieka. W myśl nowoczesnych technologi, które usprawniają większość procesów, polski rząd postanowił opracować nowe projekty ustaw nowelizacyjnych do kodeksu cywilnego i ustaw okołokodeskowych.

Duża nowelizacja kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego, a także paru dodatkowych ustaw przewiduje informatyzację procedur sądowych i wprowadza nowe pojęcie dokumentu. Zmiany te wiążą się z nowymi zasadami jakie obowiązywać będą wszystkie podmioty gospodarcze. Głównym celem zaplanowanych zmian jest uproszczenie postępowań cywilnych i ograniczenie do minimum formalności z nimi związanych. Od teraz można za pomocą poczty elektronicznej złożyć pewne dokumenty. Nie ma już konieczności umieszczania podpisu.

W czerwcu tego roku Rząd przygotował projekt ustawy Prawo restrukturyzacyjne. Jego zadaniem jest zmiana Prawa upadłościowego i naprawczego. Zmiany te mają polegać na zastosowaniu nowych, skutecznych działań, które uratują przedsiębiorstwo popadające w trudną sytuację ekonomiczną. Z drugiej zaś strony jest to jednoczesna ochrona wierzycieli przed ich własnym upadkiem i niewypłacalnością. Tylko zastosowanie nowych przepisów w praktyce umożliwi odpowiednią weryfikację. Wówczas okaże się czy nowelizacje rzeczywiście chronią wszystkich przedsiębiorców.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://ibspolska.pl/nadchodza-zmiany-w-kodeksie-cywilnym-i-ustawach-okolokodeksowych.html

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments