Nowe funkcje w systemie ksiąg wieczystych

[browser-shot url=”https://www.kpf.pl” width=”300″]

Od 1 lipca br. system, w którym są prowadzone księgi wieczyste, został wzbogacony o dodatkowe funkcje.

Ma to pozwolić na odnalezienie księgi wieczystej po podaniu imienia i nazwiska właściciela oraz na uzyskanie wyciągu z KW. Skrócony zatem zostanie czas trwania egzekucji sądowej i ułatwi pracę komornikom. Dotychczas musieli oni znać numer księgi, by odnaleźć grunt lub mieszkanie, z którego mógłby się zaspokoić wierzyciel. Regulacje te miały obowiązywać pół roku wcześniej, jednak problemy techniczne z systemem informatycznym spowodowały opóźnienie. Dłużnicy po zmianach nie będą mogli brakiem przyznania się do posiadania nieruchomości uchronić jej przed egzekucją. Nowy system stwarza możliwość bez ograniczeń w czasie i wielokrotności wyszukiwania ksiąg wieczystych. Będzie jednak do tego potrzebna zgoda ministra sprawiedliwości. Dokumenty zostaną udostępnione w systemie teleinformatycznym z możliwością wydruku i ze statusem dokumentów wydanych przez sąd.

Dokumenty będzie można również zamówić w tradycyjnej formie. Zostaną one przesłane pocztą.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:https://www.kpf.pl/serwis-prasowy/artykuly

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments