Kilka słów o oddłużaniu przedsiębiorstw

[browser-shot url=”http://www.intratainkasso.pl” width=”300″]

Intrata to firma świadcząca usługi windykacyjne już od 2001 roku. W zakresie jej działalności leży przede wszystkim windykacja, zarządzanie należnościami oraz szeroko rozumiana pomoc w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw.

Aby obniżyć koszty obsługi zadłużenia dokonuje się restrukturyzacji długu, tzn. Dokonania zmiany jego struktury po względem wartości, okresu oraz sposobu spłaty, a także wysokości oprocentowania. W ramach oddłużania przedsiębiorstw firma Intrata oferuje takie usługi jak: mediacje, wykup długu oraz działania antyegzekucyjne. Mediacje należą do tych najbardziej polubownych usług. Dzięki nim można doprowadzić do zredukowania wysokości długu, czy też jego częściowego umorzenia.

Możliwe staje się również zmniejszenie bądź też anulowanie przez wierzyciela wszelkich odsetek. Wykup długu z kolei to nic innego jak cesja wierzytelności na rzecz strony trzeciej, która może wykupić należności za znacznie mniejszą cenę. Kolejnymi zabiegami są działania egzekucyjne, czyli takie, które w momencie egzekucji komorniczej mają na celu wstrzymanie tych czynności. W konsekwencji tych działań przewiduje się całkowite porozumienie pomiędzy komornikiem a dłużnikiem.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://www.intratainkasso.pl/oddluzanie-przedsiebiorstw/

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments