Banki pomogą dłużnikom

[browser-shot url=”http://zbp.pl/” width=”300″]

Jesienią bieżącego roku ma ruszyć pilotażowy program wyciągania nadmiernie zadłużonych z tarapatów finansowych.

Wszystko związane jest z nowelizacją ustaw regulujących upadłość konsumencką. Nowe prawo ma wejść w życie najprawdopodobniej w tym roku. Upadłość konsumencka ma być łatwiej dostępna, ponieważ sąd nie będzie mógł odrzucić wniosku jedynie na podstawie tego, że dłużnik sam przyczynił się do upadłości konsumenckiej. Większa ma być możliwość negocjowania długów. Bankowcy przygotowują się na rozwiązania, mające na celu ograniczenie strat wierzycieli po wprowadzeniu nowej upadłości. Opracowują oni procedurę, dzięki której klient będzie mógł liczyć na lepsze warunki spłaty, w przypadku niespłacania swoich długów. Kluczowym celem jest ograniczenie liczby wniosków o upadłość. Klient ma uniknąć utraty nieruchomości, a banki ryzyka, związanego z umorzeniem przez sąd np. większości długów.

Pomysłodawcą rozwiązania jest Komitet ds. Kredytu Konsumenckiego przy ZBP. Udział w pierwszym pilotażu wezmą co najmniej 4 duże banki, między innymi PKO BP oraz najprawdopodobniej mBank.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments