Działania specjalistyczne sposobem na odzyskanie należności

[browser-shot url=”http://www.procedo.com.pl” width=”300″]

PROCEDEO to firma działająca na rynku windykacji. Jej podstawowym celem działalności jest wspomaganie przedsiębiorstw w zakresie odzyskiwania wierzytelności i poprawy płynności finansowej. Firma ta prowadzi również inne działania, które mają na celu wyeliminowanie ryzyka niewypłacalności kontrahenta. PROCEDEO kieruje swoją ofertę do wszelkich branży. Dzięki odpowiedniej grupie ekspertów podejmuje wszystkie zlecenia i dokonuje wszelkich starań, aby każde z nich doprowadzić do końca, oczywiście z pozytywnym skutkiem. Firmę charakteryzuje niezwykła konsekwentność działania. Każda windykacja musi być przeprowadzona tak, aby skutkowała odzyskaniem należności, ponieważ każde pieniądze będące wierzytelnością, warte są tego by o nie zabiegać.

W związku z powyższym PROCEDEO przygotowała szereg podstawowych działań specjalistycznych, jakie podejmowane są w celu odzyskiwania należności. Działania te nie są w istocie działaniami windykacyjnymi, bowiem ich zadaniem jest jedyne wspomaganie procesu windykacyjnego. Bywa, iż bezpośrednio prowadzą do odzyskania środków finansowych. Jednak zdarza się, iż po prostu utrudniają dalszą działalność dłużnika na rynku, w konsekwencji czego postanawia zwrócić należności.

W ramach tych specjalistycznych działań PROCEDEO dokonuje wpisu informacji o zadłużeniu do Rejestru Dłużników. Ponadto przekazuje takie informacje na giełdy wierzytelności. Co więcej, PROCEDEO wysuwa roszczenia finansowe względem spółek kapitałowych, mimo, iż dług zaciągnęła spółka podrzędna. Kolejno odpowiedzialność za długi spółki ponoszą wspólnicy spółek osobowych. Jeżeli dotychczasowe działania nie przyniosą odpowiedniego rezultatu, to PROCEDEO rozszerza odpowiedzialność na małżonków dłużników. Następnie, nasza firma ucieka się do zawiadomienia organów ścigania, w konsekwencji czego odbywa się postępowanie sądowe. Działania kończące cały ten proces polegają na przeprowadzeniu postępowania związanego ze stwierdzeniem nieważności czynności mających na celu rozporządzanie majątkiem dłużnika.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://www.procedo.com.pl/c/49/dzialania-specjalistyczne

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments