Umorzenie składek ZUS – jak złożyć odpowiedni wniosek?

Z pozoru prowadzenie własnej firmy łączone jest z dobrobytem i nieustannym pomnażaniem się pieniędzy. W rzeczywistości połączone to jest z wieloma zobowiązaniami. Wśród nich wyróżnić można na przykład te, które dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku nieuregulowania ich odpowiednim czasie, naliczane zostają odsetki. To z kolei powoduje, że coraz to trudniej jest wydostać się z problemów finansowych. W przypadku braku posiadania środków pieniężnych na spłatę, warto postarać się o umorzenie należności.

Pamiętać należy, że w przypadku umorzenia należności z tytułu składek, nie można zbyt długo czekać. W przypadku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków, warto przejść do działania. Wówczas należy natychmiast złożyć wniosek z uzasadnieniem. Faktem jest, że czynność ta nie gwarantuje umorzenia należności, tym samym nie jest przesłanką godną zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Mimo to, warto spróbować, choć należy się także liczyć z kosztami, ponieważ w przypadku odmowy umorzenia, dłużnik musi uregulować zadłużenie oraz odsetki za zwłokę.

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciąż rozpatruje wnioski o umorzenie należności. Odbywa się to tytułem składek w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, dotyczącego systemu ubezpieczeń społecznych. Pamiętać należy o zawarciu we wniosku stosownych danych, takich jak:

  • okres i kwota zadłużenia, które ZUS ma umorzyć,
  • wszelkie powody zaprzestania spłacania składek,
  • informacje oraz uzasadnienie dotyczące braku możliwości uregulowania zadłużenia.

W przypadku bycia nieustannie przedsiębiorcą, dodatkowo można ubiegać się o pomoc publiczną. Wszelkie wnioski muszą zawierać dokumenty potwierdzające zasadność danego umorzenia oraz dokumenty, które obrazują aktualną kondycję finansową, jak i możliwości płatnicze. Należy o tym wiedzieć, ponieważ to dłużnik musi udokumentować sytuację, której nie może samodzielnie zmienić. Sam wniosek można złożyć w oparciu o trzy różne sposoby:

  • pisemnie – osobiście lub przy pomocy tradycyjnej poczty,
  • ustnie do protokołu – podpisuje go dłużnik i pracownik ZUS,
  • elektronicznie – przy udziale portalu www.pue.zus.pl.

Złożony wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, co zapewniają specjalne zapisy prawa. Innymi słowy nie może do tego dojść później niż w ciągu jednego miesiąca. Niemniej jednak w przypadku spraw bardzo skomplikowanych, czas ten wydłuża się do maksymalnie dwóch miesięcy rozpoczynając naliczanie od dnia wszczęcia postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top