Umorzenie składek ZUS – jak złożyć odpowiedni wniosek?

Z pozoru prowadzenie własnej firmy łączone jest z dobrobytem i nieustannym pomnażaniem się pieniędzy. W rzeczywistości połączone to jest z wieloma zobowiązaniami. Wśród nich wyróżnić można na przykład te, które dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku nieuregulowania ich odpowiednim czasie, naliczane zostają odsetki. To z kolei powoduje, że coraz to trudniej jest wydostać się z problemów finansowych. W przypadku braku posiadania środków pieniężnych na spłatę, warto postarać się o umorzenie należności.

Pamiętać należy, że w przypadku umorzenia należności z tytułu składek, nie można zbyt długo czekać. W przypadku spełnienia któregokolwiek z wymaganych warunków, warto przejść do działania. Wówczas należy natychmiast złożyć wniosek z uzasadnieniem. Faktem jest, że czynność ta nie gwarantuje umorzenia należności, tym samym nie jest przesłanką godną zawieszenia postępowania egzekucyjnego. Mimo to, warto spróbować, choć należy się także liczyć z kosztami, ponieważ w przypadku odmowy umorzenia, dłużnik musi uregulować zadłużenie oraz odsetki za zwłokę.

ZUS, czyli Zakład Ubezpieczeń Społecznych wciąż rozpatruje wnioski o umorzenie należności. Odbywa się to tytułem składek w oparciu o art. 28 ustawy z dnia 13 października 1998 roku, dotyczącego systemu ubezpieczeń społecznych. Pamiętać należy o zawarciu we wniosku stosownych danych, takich jak:

  • okres i kwota zadłużenia, które ZUS ma umorzyć,
  • wszelkie powody zaprzestania spłacania składek,
  • informacje oraz uzasadnienie dotyczące braku możliwości uregulowania zadłużenia.

W przypadku bycia nieustannie przedsiębiorcą, dodatkowo można ubiegać się o pomoc publiczną. Wszelkie wnioski muszą zawierać dokumenty potwierdzające zasadność danego umorzenia oraz dokumenty, które obrazują aktualną kondycję finansową, jak i możliwości płatnicze. Należy o tym wiedzieć, ponieważ to dłużnik musi udokumentować sytuację, której nie może samodzielnie zmienić. Sam wniosek można złożyć w oparciu o trzy różne sposoby:

  • pisemnie – osobiście lub przy pomocy tradycyjnej poczty,
  • ustnie do protokołu – podpisuje go dłużnik i pracownik ZUS,
  • elektronicznie – przy udziale portalu www.pue.zus.pl.

Złożony wniosek rozpatrywany jest bez zbędnej zwłoki, co zapewniają specjalne zapisy prawa. Innymi słowy nie może do tego dojść później niż w ciągu jednego miesiąca. Niemniej jednak w przypadku spraw bardzo skomplikowanych, czas ten wydłuża się do maksymalnie dwóch miesięcy rozpoczynając naliczanie od dnia wszczęcia postępowania.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments