Kto może liczyć na abolicję w ZUS?

Przedsiębiorcy podejmując swoją działalność muszą liczyć nie tylko na wysokie zyski, ale również muszą brać pod uwagę kryzys i możliwe z nim związane spadki. Warto jednak pamiętać, że w przypadku braku środków pieniężnych na poszczególne składki, można skorzystać z abolicji. Należy, więc przeanalizować swoją sytuację i odnieść ją do ustawy o umorzeniu należności, które powstały z tytułu nieopłaconych składek. Dotyczy to przede wszystkim osoby, które prowadzą działalność pozarolniczą.

Wspomniana już ustawa z dnia 9 listopada 2012 roku o umorzeniu należności powstałych z tytułu nieopłaconych składek przez osoby prowadzące pozarolniczą działalność jasno przewiduje umorzenie składek na:

 • ubezpieczenie emerytalne,
 • ubezpieczenie rentowe,
 • ubezpieczenie wypadkowe.

Mowa tutaj o tych za okres od 01 stycznia 1999 roku aż do 28 lutego 2009 roku za osoby, które obowiązkowo podlegają tym ubezpieczeniom z tytułu prowadzonej działalności, ale również odsetek od wspomnianych składek, kosztów upomnienia, opłaty prolongacyjnej, opłaty dodatkowej, ale również kosztów egzekucyjnych, które nalicza dyrektor oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, czy też naczelnika urzędu skarbowego, bądź komornika sądowego.

Umorzenie należności, które powstają z tytułu nieopłaconych składek ubezpieczeniowych, z powodzeniem może ubiegać się osoba prowadząca działalność pozarolniczą w oparciu o art. 8 ust. 6 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych:

 • twórca, artysta;
 • osoba, która prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie stosownych przepisów;
 • osoba, która prowadzi działalność w zakresie wolnego zawodu;
 • wspólnik spółki jednoosobowej z o. o.;
 • wspólnicy spółki partnerskiej, jawnej i komandytowej;
 • spadkobierca, jak i osoba trzecia w sytuacji wydania stosownej decyzji dotyczącej odpowiedzialności.

Ponadto, umorzenie zaległości wobec ZUS możliwe jest wyłącznie pod warunkiem braku jakichkolwiek zaległości, które nie podlegają umorzeniu składek na:

 • Fundusz Pracy,
 • ubezpieczenia społeczne i zdrowotne,
 • Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
 • Fundusz Emerytur Pomostowych.

Na koniec warto dodać, że wyżej wymienione czynniki nie dotyczą należności zaległych sprzed 1999 roku. Koniecznością jest, więc rzetelne sprawdzenie wszelkich dat zobowiązań, gdyż może okazać się, że część z nich nie podlega abolicji.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments