Kiedy możliwe jest umorzenie spłaty składek?

Niektóre osoby niesłusznie myślą, że możliwe jest uniknięcie spłaty zobowiązań wobec ZUS – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku nie płacenia składek ubezpieczeniowych. Jako, że zobowiązania te mają długi czas do okresu przedawnienia się, bo aż pięć lat, ZUS ma wiele czasu na wyegzekwowanie należności. Zarówno eksperci, jak i doświadczone osoby uważają, że nie warto odkładać spłatę, gdyż w rezultacie odsetki i inne należności narastają, co skutkuje zwiększeniem kwoty do uregulowania.

Mimo, że nie każdy o tym wie, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, który działa na podstawie ustawy z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych może doprowadzić do umorzenia określonych należności z tytułu składek. Polega ono na nieodwracalnej już rezygnacji ZUS z dochodzenia należności aktualnie, ale i w przyszłości.

Do umorzenia należności może dojść w przypadku dwóch, jasno określonych sytuacji. Pierwsza to całkowita nieściągalność. Z kolei druga powiązana jest ze stanem majątkowy oraz sytuacją rodzinną zobowiązanego. W przypadku całkowitej nieściągalności mowa o sytuacji w której:

  • dłużnik zmarł nie pozostawiając majątku; jednocześnie musi wystąpić brak następców prawnych, jak i niemożliwość przeniesienia odpowiedzialności na inne osoby;
  • doszło do oddalenie wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika przez sąd, lub wskutek umorzenia tego postępowania z powodu nie wystarczającego majątku dłużnika, celem pokrycia kosztów postępowania;
  • dłużnik nie ma majątku i zaprzestał prowadzenia działalności;
  • nie doszło do zaspokojenia należności w toku zakończonego postępowania likwidacyjnego;
  • wysokość składki, która nie została opłacona jest niższa niż koszt upomnienia obecnego w postępowaniu egzekucyjnym;
  • stwierdzono brak majątku przez naczelnika urzędu skarbowego, czy też komornika sądowego.

Wszystkie te przypadki nawiązują również do sprawdzenia, czy wydatki egzekucyjne nie są wyższe aniżeli kwoty uzyskane w toku postępowania egzekucyjnego. W przypadku zaistnienia takiej sytuacji mowa automatyczne o całkowitej nieściągalności.

Jak już na wstępie zostało wspomniane, składki mogą zostać umorzone ze względu na wyjątkowo trudną sytuację dłużnika. Zazwyczaj moja tutaj o pomocy w klęskach żywiołowych, czy bardzo ciężkiej choroby. Dotyczy to również osób ubogich, gdzie spłacenie należności skutkuje pozbawienie minimalnej kwoty zapewniającej minimum egzystencji. Innymi słowy, zarówno zdrowy, jak i w sile wieku młodu człowiek nie może liczyć na umorzenie składki. Jako, że w przyszłości może dojść do polepszenia jego sytuacji materialnej, nie musi być z tego tytułu zwalniany. W ramach pocieszenia, warto wiedzieć, że dług ten można rozłożyć na dogodne raty.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
grzegorz
1 miesiąc temu

czy ktoś może mi pomóc?

czung
3 miesięcy temu

Kiedy możliwe jest umorzenie spłaty składek? Czy ktoś może mi pomóc?