Różnorodność danych w Biurach Informacji Kredytowych i Gospodarczych

Pozornie podobne i niejako zamienne terminy: „informacja kredytowa” oraz „informacja gospodarcza” w rzeczywistości dotyczą odmiennych sytuacji. Również w ustawach nie są traktowane jako wyrazy bliskoznaczne, a wręcz diametralnie odmienne. Błędne ich definiowanie, a wręcz nierozróżnianie może prowadzić do wielu nieścisłości i nieporozumień.

Główną różnicą pomiędzy Biurem Informacji Kredytowej, a Biurami Informacji Gospodarczej są regulacje prawne. BIK podlega prawu bankowemu, z kolei BIG ustawie dotyczącej udostępniania informacji gospodarczych i wymiany danych gospodarczych.

Warto również pamiętać, że na BIG składają się aż trzy biura informacji gospodarczej:
• BIG InfoMonitor S.A.;
• Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A.;
• Krajowy Rejestr Dłużników – Biuro Informacji Gospodarcze S.A.

Przekazywanie i korzystanie z informacji

W prawie bankowym od zawsze istniał zapis upoważniający instytucje bankowe do wymiany danych objętych tajemnicą bankową. Niemniej jednak jej celem jest ustalenie zdolności kredytowej danego potencjalnego klienta. Jako, że banki kredytują zainteresowanych z depozytów, ich ochrona jest wskazana, a wręcz konieczna.

Dane te przekazywać mogą banki, ale i instytucje, które ustawowo są upoważnione. Zalicza się do nich między innymi Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo – Kredytowe.

W przypadku Biur Informacji Gospodarczych, informacje mogą przekazywać między innymi: zakłady ubezpieczeń, operatorzy telekomunikacji i telewizji, banki, SKOKi, czy chociażby osoby fizyczne, czy gminy.

Najczęstszym odbiorcom informacji zawartych w BIK są banki oraz SKOKi. Z kolei w przypadku BIG, po dane te sięgają przedsiębiorstwa, ale i konsumenci, czy pozostałe instytucje, które zawarły umowę z jednym z Biur Informacji Gospodarczej.

Zastosowanie biur informacji

Celowość powstania Biura Informacji Kredytowej wiąże się z usprawnieniem, ale i obniżeniem kosztów związanych z całym procesem wymiany niezbędnych informacji. Jeszcze przed powstaniem BIK, wymiany danych musiano dokonywać bezpośrednio.

Biura Informacji Gospodarczej za cel stawiają sobie niejako dyscyplinowanie i motywowanie dłużników. Jego stworzenie ma usprawniać terminowe płatności, ale i procesy windykacyjne. W ich przypadku, mowa przede wszystkim o zaległych zobowiązaniach, których spłata zalega na co najmniej sześćdziesiąt dni. Co więcej, informacje te wierzyciel może przekazać do BIG wyłącznie po wcześniejszym poinformowaniu o tym zamiarze dłużnika.

Działalność Biura Informacji Kredytowej skupia się na gromadzeniu, ale i udostępnianiu zarówno bankom, jak i Skokom danych składających się na historię kredytową potencjalnych klientów. Co więcej w informacjach tych zawarte jest również składanie wniosków kredytowych, wszelkie zawierane umowy oraz szczegółowej ich realizacji.

Istotny jest fakt, że w bazach Biura Informacji Kredytowej, zawierane są zarówno negatywne informacje, związane z opóźnieniami, czy windykacją, ale i pozytywne, będące terminowymi spłatami. To co różni je od Biur Informacji Gospodarczej, to fakt, iż nie zawierają jak dotąd informacji dotyczących pozabankowych zobowiązań.

0 0 votes
Article Rating
2 komentarzy
Newest
Oldest Most Voted
Inline Feedbacks
View all comments
Kejrrta
10 miesięcy temu

Jak wyczyścić BIK?

Anatol4445
4 lat temu

Czasami wydaje mi się, że niektórzy ludzie plotą na forach takie głupoty, tylko po to żeby coś gadać. Ludzie opanujcie się! Świat nie jest czarno-biały.