Czy komornika można zaskarżyć?

Działania komornika są nadzorowane przez sąd. Jeśli więc czujemy, że jego zachowanie jest wątpliwe, mamy prawo zaskarżyć go. Z prawa tego najczęściej korzystają dłużnicy, jednak należy pamiętać, że nie tylko oni mają taką możliwość. Gdy komornik pozostaje bierny, mogą poskarżyć się na niego również wierzyciele. Uprawnienia do złożenia skargi ma także każda inna osoba, której prawa zostały naruszone przez czynności komornicze (dotyczy to np. osób wobec, których toczy się bezzasadna egzekucja).

Wniesienie skargi

Przed napisaniem skargi należy sprawdzić czy komornik faktycznie narusza przepisy. Podczas wykonywania czynności zawodowych powinien on bowiem kierować się przepisami zawartymi w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji oraz w Kodeksie Postępowania Cywilnego.

Skarga musi być złożona na piśmie w sądzie rejonowym, w którego okręgu działa dany komornik. Na jej złożenie mamy 7 dni od chwili, w której dowiemy się o czynności, którą chcemy zaskarżyć. Natomiast w sytuacji, w której wierzyciel chce zaskarżyć bezczynność komornika, termin ten liczony jest od dnia, w którym dana czynność powinna być wykonana. Trzeba jednak pamiętać, że każda skarga musi zostać opłacona (koszt 100 zł), gdyż inaczej sąd się nią nie zajmie. W przypadku, gdy nasze twierdzenia okażą się bezpodstawne, nie odzyskamy wpłaconej kwoty.

Wymogi formalne

Skarga musi być złożona w ilości egzemplarzy odpowiadającej ilości stron danego postępowania. Ponadto musimy dołączyć po jednym egzemplarzu dla sądu i komornika. Pismo musi zawierać oznaczenie sądu, w którym odbywać ma się postępowanie i sygnaturę akt komorniczych, a także wskazywać stronę skarżącą oraz czynności, które chcemy zaskarżyć lub których komornik zaniechał. W skardze musi również znaleźć się wniosek o uchylenie, dokonanie lub zmianę czynności wraz z uzasadnieniem naszych racji. Brak powyższych elementów sprawi, że sąd odrzuci skargę bez jej rozpatrywania.

Gdy nasze pismo będzie poprawnie napisane i złożone w terminie, sąd wyśle jego odpis komornikowi. Ten zaś może skargę uznać i przychylić się do naszych wniosków lub odrzucić pismo i podać uzasadnienie swojego stanowiska (ma na to 3 dni). Sąd powinien rozpatrzyć naszą sprawę w ciągu tygodnia, jednak ma on prawo wezwać nas do złożenia dodatkowych wyjaśnień, jeśli uzna to za konieczne. Pamiętajmy także, że odrzucenie naszej skargi, nie musi oznaczać, że wszystko jest już stracone – mamy możliwość wniesienia zażalenia.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Marioo
2 lat temu

Witam. Szukam pożyczki na spłacenie komornika na 40 000 zł. czy w ogóle bezprawne działania komornika warto zaskarżyć do sądu?