Restrukturyzacja kredytu – pomoc zadłużonym

Wraz z pojawieniem się trudnością związanych ze spłatą zaciągniętego kredytu, warto skorzystać z restrukturyzacj zadłużenia. Jest to bardzo dobre rozwiązanie nie dla jednej, a aż dwóch stron. Sam bank ma wówczas możliwą szansę na odzyskanie w terminie swoich należności, z kolei osoba zadłużona otrzymuje pewną pomoc prawną oraz upragniony wewnętrzny spokój.

W sytuacji, w której z coraz większym trudem przychodzi spłata poszczególnych rat zaciągniętych już długów, wiadome jest, że nadszedł czas na restrukturyzację zadłużenia. To nic innego jak wprowadzenie zmian w warunkach zwrotu uprzednio pożyczonej kwoty. Pomaga to w dopasowaniu obciążenia do obecnej sytuacji finansowej. Możliwe jest wówczas spłacenie adłużenia na stosunkowo dogodnych warunkach. Nie jest wówczas konieczny udział komornika w spłacie. Rozwiązanie to jest jednym z lepszych w sytuacji, w której dłużnik znalazł się nagle w uciążliwej sytuacji finansowej. Mowa tutaj na przykład o utracie pracy, czy chociażby ciężkiej chorobie.

Wraz z pojawieniem się problemów, mimo, że jest to bardzo trudne, należy zachować możliwie największy spokój i przejść do konkretnych działań. Stronienie, a wręcz unikanie kontaktów z wierzycielem wówczas jest najgorszym z możliwych rozwiązań. Zanim jakąkolwiek podejmie się decyzję, należy skontaktować się z wierzycielem i powiadomić go o ciężkiej sytuacji. Nie tylko dłużnikowi, ale również bankowi, czy innej instytucji zależy na najlepszym rozwiązaniu tej sytuacji.

Opóźnienia w spłacie, które nie przekraczają 90 dni bank obarcza stosownymi odsetkami. Dotyczą one każdego dnia zwłoki. Wówczas dochodzi również do przekazania sprawy windykacji wewnętrznej. Taki obrót sprawy tożsamy jest z koniecznością obniżenia rat zobowiązania. Dzięki temu dojdzie do spłaty kredytu, mimo niekiedy niewielkiemu poślizgowi. W przypadku chwilowej ciężkiej sytuacji, zawieszenie kredytu może dotyczyć trzech miesięcy. Dzięki temu możliwe jest odzyskanie tak zwanej równowagi finansowej.

Warto wiedzieć, że po upływie 90 dni, wierzyciel może wypowiedzieć umowę kredytową. Wówczas koniecznością jest spłacenie zobowiązania w czasie nie dłuższym niż 30 dni. W innym wypadku do działania przystępuje komornik. Zanim to nastąpi warto ubeiegać się o restrukturyzację zadłużenia. Możliwe jest w ten czas przywrócenie umowy do banku oraz pozwolenie na zmianę wcześniej przyjętych zasad dotyczących spłaty kredytu. W takim przypadku można spodziewać się:

  • zmniejszenia wysokości raty poprzez wydłużenie okresu spłaty;
  • czasowe zawieszenie spłaty zobowiązania;
  • ustalenie indywidualnego harmonogramu spłat;
  • umorzenie cześci kredytu.

Wszystkie te możliwości pokazują, jak w łatwy sposób można uniknac przykrych konsekwencji nie trzymania się warunków umowy. Pamiętać należy, aby nie stronić od kontaktów z wierzycielem. Nie rzadko to z jego strony wypływają najkorzystniejsze propozycje. Rozpoczęcie działań związanych z windykacją wiąże się z nagłym wzrostem zadłużenia. Dodatkowe koszta mogą dodatkowo pogorszyć sytuację dłużnika.

Stąd skorzystanie z restrukturyzacji zadłużenia może spowodować powstrzymanie tej lawiny. Eksperci i doświadczone osoby stale powtarzają, że w każdej sytuacji można znaleźć odpowiednie rozwiązanie, które zostanie indywidualnie dopasowane do każdego zadłużonego, gdyż nie ma czegoś takiego, jak szablonowe podejście do klientów w finansach ogólnorozumianych.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments