Jak oddłużyć firmę, która posiada wysokie zadłużenie?

Polskie firmy nie rzadko z własnego doświadczenia wiedzą czym są problemy finansowe. Dług, względem całości posiadanego kapitału to najczęściej nawet 30 procent. Co ciekawe, zauważalne jest, że liczba faktur, które nie są zapłacone wzrasta bardzo szybko. Pamiętać należy, że to nie jedyny problem, ponieważ nieodzowną kwestią jest na przykład zadłużenie w Urzędzie Skarbowym, czy Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Firmy do tego posiadają bardzo wysokie kredyty bankowe, co piętrzy piramidę zadłużenia. Jedynym wówczas rozwiązaniem wydaje się być oddłużenie.

Zadłużenie firmy przyczynia się do zmniejszenia stabilizacji, a to z kolei wiąże się ze zwiększeniem ryzyka finansowego wraz z ciągłym narastaniem niespłacanych zobowiązań. Coraz powszechniejsze staje się posiadanie problemów z samą spłata pożyczek, czy kredytów, ale także narastaniem należności za składki ZUS, czy te związane z podatkami. Zarówno banki, jak i instytucje pozabankowe stworzone są po to, by udzielać kredytów i innych zobowiązań. Niestety w przypadku bardzo złej historii kredytowej po prostu odmawiają pomocy. Co więcej, gdy dłużnik nie stosuje się do zasad, jakie podpisał w umowie, nie wahają się skorzystać z windykacji, czy egzekucji komorniczej.

W przypadku ciężkiego zadłużenia, z którego nie wiadomo jak wyjść, warto skorzystać z oddłużenia przez odroczenie spłaty danego zobowiązania. Co więcej, dług można z powodzeniem rozłożyć na atrakcyjne raty, bądź też obniżyć oprocentowanie. Część instytucji, w wyjątkowych okolicznościach godzi się także na umorzenie część, a nawet całości należności odsetkowych, bądź kapitału.

Mimo, że wydaje się to nieprawdopodobne to w Urzędzie Skarbowym również można rozłożyć płatność na stosowne raty, bądź też ubiegać się o przyznanie specjalnej ulgi względem spłaty podatku. Działanie to nosi nazwę ulgi uznaniowej, która przyznawana jest tym podatnikom, u których wystąpiła sytuacja awaryjna. Musi to jednak być poparte przepisami aktualnego prawa.

Co ciekawe, w przypadku Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo podobnie. W przypadku zalegania ze spłata, przedsiębiorca może ubiegać się o umorzenie należności. ZUS wówczas rzetelnie analizuje, czy takie działanie powinno być przyjęte, czy też nie. Prawdą jest, że samo umorzenie to sytuacja wyjątkowa, która występuje w jasno określonych przypadkach. To jednak nie znaczy, że nie warto się o nie ubiegać. Dłużnicy mogą również liczyć na odroczenie terminu płatnościowego, bądź rozłożenie jej na niższe raty.

Zdecydowanie nie ma sytuacji, która nie ma wyjścia. Nie ma nic gorszego niż czekanie, bądź też unikanie kontaktów z wierzycielem. Pamiętać jednak należy, że nie każdy ma wiedzę i doświadczenie prawnicze. Stąd warto powierzyć te zadania osobie profesjonalnie zajmującą się tą dziedziną. Finanse firmy oddłużonej automatycznie poprawiają się, co może skutkować całkowitym wyjściem i zapomnieniu i zadłużeniach jakie miały miejsce w przeszłości.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments