Czy grozi mi wypowiedzenie umowy kredytowej?

W świetle prawa, do wypowiedzenia umowy może dojść z inicjatywy każdej ze stron. W praktyce jednak nie często zdarza się, że kredytobiorca decyduje się na złożenie wypowiedzenia. Zazwyczaj to właśnie bank składa wypowiedzenie danej umowy kredytowej. Warto jednak wiedzieć, że odbyć się to może wyłącznie w specyficznych warunkach.

W razie nagłego wystąpienia problemów ze spłatą zadłużenia, bank z powodzeniem może obniżyć kwotę, jaką przyznano. Ponadto, możliwe jest wypowiedzenie umowy kredytowej. Głównym wymogiem jest jednak faktyczne wcześniejsze, pisemne wezwanie do spłaty dotychczasowych zaległości. Same warunki wypowiedzenia uwzględnione są w podpisanej przez obie strony umowie kredytowej oraz regulaminie, który stosuje każdy bank z osobna.

Niemniej jednak, każdorazowo muszą być one zgodne z Prawem Bankowym. To właśnie według niego bank upoważniony jest do wypowiedzenia umowy kredytowej. Jest to możliwe w sytuacji, kiedy nie zostały dotrzymane warunki zawarte w umowie, bądź też zagrożenia terminowej regulacji kredytu z tytułu złego stanu majątku kredytobiorcy. Innymi słowy, umowa zostaje wypowiedziana, podczas gdy narastają zaległości w spłacie kredytu.

Termin wypowiedzenia to 30 dni. Może on być jednak nieco inny, jednak musi pojawić się ku temu stosowny zapis w umowie. Co więcej, termin ten liczy się od dnia otrzymania pisma ze stosowną informacją. Bardzo ważne jest to, że po wypowiedzeniu umowy, dłużnik musi spłacić całość zadłużenia przed upływem określonego okresu wypowiedzenia. Ponadto, dotychczasowe terminy oraz wysokości rat wygasają. W przypadku opóźnień w spłacie w warunkach wypowiedzenia, naliczane są odsetki. Wszelkie te kwestie dotyczą także nowych kredytów konsumenckich.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments