Przeniesienie wierzytelności a zgoda konsumenta

Wbrew panującym przekonaniom, wierzytelności mogą zostać przeniesione bez wcześniejszej zgody dłużnika. Jedyne, co jest wymagane, to zawiadomienie go o takim, a nie innym działaniu. Pamiętać w tym momencie należy, że przeniesienie wierzytelności, wiąże się również z przejściem praw na firmę windykacyjną.

Wraz z pojawieniem się niewypłacalności konsumenta, istnieje możliwość przeniesienia wierzytelności na firmę windykacyjną. Wówczas to ona dokonuje uregulowanie długu. Co więcej, Kodeks Cywilny mówi, że wierzyciel wówczas nie musi starać się o zgodę danego dłużnika. Jedynym zastrzeżeniem może być wyłącznie jakakolwiek niezgodność z ustawą, umownym zastrzeżeniem, czy też właściwości zobowiązania.

Warto wiedzieć również, że przeniesienie wierzytelności nie łączy się z koniecznością aktywnego udziału dłużnika. Sytuacja ta nie podlega zmianie, wobec tego jego obecność jest nieistotna. Zmiana, jaka zachodzi dotyczy wyłącznie wierzyciela. Innymi słowy, wartość długu pozostaje bez zmian. Mowa tutaj również o wszelkich naliczonych odsetkach.

Istotny jest fakt, że wierzyciel, może przekazać również wszelkie dane dotyczące dłużnika. Jest to możliwe, gdyż cesja tożsama jest z dochodzeniem wszelkich roszczeń, niemniej jednak już przez nowy podmiot. Co więcej, powrotne nabycie wierzytelności przez zbywcę, również nie wymaga zgody dłużnika.

Aby przeniesienie wierzytelności było prawomocne, musi dojść do sporządzenia oraz podpisania przez strony umowy. Ta ostatnia ma niejako podwójny skutek. Może ona być dokonana poprzez sprzedaż, darowiznę, czy na przykład zmianę. Elementy umowy, to zobowiązania przeznaczone do przeniesienia oraz stosowne rozporządzenie, które przechodzi na nabywcę. Wówczas należy pamiętać o terminowości umowy przelewu wierzytelności. Odstąpienie od tej umowy wiąże się z powrotem danej wierzytelności do zbywcy. Innymi słowy, nabywca przedmiot traci.

Wierzyciel musi jednak w odpowiednim czasie powiadomić o zajściu samego dłużnika. Jest to ważny aspekt, gdyż chroni tego ostatniego przed podwójną zapłatą. Dłużnik jednak musi pamiętać, że zaniechanie powiadomienia go nie jest powodem do rozwiązania umowy. Co więcej, takie powiadomienie może zostać dokonane w formie podstawowej, czyli pisemnej, ale równie dobrze może być przekazany ustnie.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
clara111
5 dni temu

Czy konsument musi wyrazić zgodę na przeniesienie wierzytelności?