Niedozwolone działania wierzyciela względem dłużnika

Zarówno windykacyjne przedsiębiorstwa, jak i ich reprezentanci muszą stosować się do wielu zasad. W rzeczywistości jednak czynności windykacyjną uciekają się do specjalnych metod oraz różnego rodzaju sposobu naruszeń.

Koniecznością stało się sporządzeniu wielu zakazów i działań niedozwolonych. Ważne jest to, by dłużnik znał je wszystkie i nie pozwolił na naruszenie swoich praw. Zaliczyć do nich można między innymi:

 1. Używanie gróźb karalnych, siły oraz wszelkich czynności, które zmierzają do naruszenia godności osobistej.
 2. Używanie niegrzecznego, wulgarnego tonu i słownictwa naruszającego osobistą godność.
 3. Stosowanie różnorodnych, niedozwolonych środków celem zastraszenia dłużnika.
 4. Ujawnianie oraz przekazywanie informacji na temat samego dłużnika oraz jego zadłużenia osobom trzecim, w tym również jego nieletnim członkom rodziny.
 5. Nielegalne używanie dokumentów oraz pism, które dozwolone są wyłącznie sądom oraz innym instytucjom, czy urzędom państwowym.
 6. Wprowadzanie dłużnika w błąd poprzez przedstawienie błędnych danych o długu. Zwiera się w nie między innymi jego charakter, status prawny, czy w końcu wielkość.
 7. Poprawianie własnego wizerunku w oczach dłużnika poprzez podawanie nieprawdziwych danych względem własnego statusu, doświadczeniu, kwalifikacjach, uprawnieniach. W szczególności punkt ten odnosi się do osób, które podają się za pełnoprawnych prawników.
 8. Przekazywanie dłużnikowi nieprawdziwych informacji względem konsekwencji nie trzymania się terminowości w spłacaniu zobowiązania. Mowa tutaj między innymi o: areszcie, zabraniu majątku, czy też pozbawieniu wolności.
 9. Sugerowanie dłużnikowi, czy innym osobom, że ten jest przestępcą i narusza przepisy prawa.
 10. Pozyskiwanie od dłużników przez windykatorów środków pieniężnych oraz innych dóbr, bez wcześniejszego wystawienia pokwitowania.
 11. Dopuszczenie się grożenia oraz działań w efekcie przynoszących naruszenie własności, bądź posiadania.
 12. Ściąganie od dłużnika opłat związanych z prowadzeniem konkretnych działań windykacyjnych, które nie są zawarte w umowie, ani innych przepisach prawa.

Wbrew pozorom możliwe jest nawiązanie pozytywnej relacji pomiędzy dłużnikiem a windykatorem. Należy jednak przestrzegać wielu zasad i uwzględniać prawa innych osób. Pamiętać należy, że dłużnik, pomimo wysokiego zadłużenia również jest pełnowartościowym człowiekiem. Ten ostatni także powinien próbować nawiązać zdrowe relację z windykatorem. Chęci, działania oraz starania się jednej strony nie przynoszą tyle dobra, co czynności obu.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments