Kiedy wierzyciel może wyjawić majątek dłużnika?

By doszło do skutecznej egzekucji, konieczne jest posiadanie odpowiedniej wiedzy na temat samego dłużnika, ale również jego majątku. Wówczas bardzo ważne jest wyjawienie majątku dłużnika, które jednak musi opierać się na stosownych zapisach prawnych.

Złożenie wniosku o wyjawienie majątku dłużnika może złożyć sam wierzyciel. Niemniej jednak musi wówczas wystąpić odpowiednia przesłanka. Zaliczyć do nich można między innymi:

  • prawdopodobna niemożność zaspokojenia potrzeb wierzyciela z majątku dłużnika;
  • wykazanie niezaspokojonych całkowitych potrzeb wierzyciela;
  • uprawdopodobnienie jeszcze przed wszczęciem egzekucji faktu, że dojdzie do zaspokojenia wierzyciela z dotychczas poznanego majątku.

Dłużnik powinien wiedzieć, że wierzyciel musi przedłożyć wiele wniosków w sądzie. Co więcej, muszą one być poparte odpowiednimi dokumentami. Te ostatnie mają za zadanie uzasadnić stosowność wyjawienia majątku. Mowa tutaj miedzy innymi o protokole zajęcia. Inną procedurą jest między innymi konieczność dołączenia tytułu wykonawczego, w sytuacji, jeśli wniosek został złożony wcześniej, aniżeli w trakcie wszczęcia egzekucji.

W sytuacji pozytywnie wniesionego wniosku, sąd decyduje się na wezwanie oraz wysłuchanie obu stron. Innymi słowy zarówno wierzyciel, jak i dłużnik muszą się stawić w odpowiednim miejscu, jakim zazwyczaj jest sąd. Zarówno wykaz, jak i przyrzeczenie odebrane zostaje dłużnikowi przez sąd niezwłocznie. Pojawić się jednak mogą różnego rodzaju odstępstwa, które poparte są odłożeniem tego o jeden tydzień.

Wówczas dłużnik jest zmuszony przez sąd do złożenia całościowego wykazu własnego majątku. Zwierać on musi szczegółową wymianę rzeczy oraz jego miejsca spoczywania. Lista musi również zawierać posiadane wierzytelności oraz prawa majątkowe. Dłużnik musi również przyrzec, że wykaz, który złożył jest prawdziwy oraz zupełny.

Pamiętać należy, że zatajenie różnego rodzaju składników majątku wiąże się z dokonaniem przestępstwa, które podlega pod przepisy zawarte w kodeksie karnym. Dłużnikowi grozi wówczas od 3 miesięcy, do nawet 5 lat pozbawienia wolności.

Wierzyciele, chcąc zwiększyć własną skuteczność względem wyjawienia majątku dłużnika, decydują się na czynny udział w wysłuchiwaniu dłużnika. Wówczas mogą żądać szczegółowych, bardzo wyczerpujących informacji. To właśnie te dane, stanowią w dalszym etapie podstawę do prowadzenia egzekucji komorniczej.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
4 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zobacz kiedy wierzyciel może wyjawić majątek dłużnika
1 miesiąc temu

Wierzyciel może wyjawić majątek dłużnika w przypadku, gdy dłużnik nie ureguluje swojego zadłużenia w ustalonym terminie lub nie podejmie żadnych działań w celu spłaty długu pomimo upływu określonego czasu. W takiej sytuacji wierzyciel może zdecydować się na ujawnienie majątku dłużnika w celu egzekucji długu.

Wyjawienie majątku dłużnika może nastąpić poprzez złożenie wniosku o wszczęcie egzekucji komorniczej, w ramach której komornik ma prawo zająć i sprzedać majątek dłużnika w celu zaspokojenia wierzyciela. Wierzyciel może również zdecydować się na ujawnienie majątku dłużnika poprzez publikację informacji o zadłużeniu w rejestrze dłużników lub w innych publicznie dostępnych źródłach.

Ważne jest, aby wierzyciel działał zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i respektował prawa dłużnika, jednocześnie podejmując skuteczne działania mające na celu odzyskanie swojego należnego długu. W przypadku wątpliwości co do procedur związanych z wyjawieniem majątku dłużnika, zaleca się skonsultowanie się z profesjonalistą prawnym.

arek
7 miesięcy temu

Kiedy wierzyciel może wyjawić majątek dłużnika?

gosikmyszek
9 miesięcy temu

Kiedy wierzyciel może wyjawić majątek dłużnika?

Witek W
2 lat temu

Witam. jestem mocno zadłużony, na już potrzebuje pożyczki na 20 000 zł. BŁAGAM O POMOC!