Ochrona przedsiębiorstwa dłużnika

Zgodnie z postanowieniami dotyczącymi zarówno prawa naprawczego jak i upadłościowego, zawsze najistotniejsze są działania na korzyść wierzycieli. W dalszej kolejności dopiero dba się o utrzymanie działalności przedsiębiorstwa dłużnika. Oczywiście dzieje się tak tylko wówczas, gdy nie koliduje to z interesami wierzycieli. Kiedy do wyboru są dwie opcje, obie mogące przynieść korzyść wierzycielowi, zazwyczaj wybiera się tą, która zakłada utrzymanie przedsiębiorstwa dłużnika. Jeżeli będzie ono przynosić wymierne efekty, a więc osiągnie pewne cele gospodarcze, przy dodatkowym zachowaniu miejsc pracy, tego rodzaju czynności, będą jak najbardziej uzasadnione.

W tym przypadku, najmniejszego znaczenia nie ma interes dłużnika, bowiem ogłoszenie upadłości zupełnie wyklucza branie go pod uwagę. Faktami przemawiającymi za utrzymaniem firmy dłużnika natomiast są aspekty wiążące się ze wzmocnieniem rozwoju gospodarczego, gdyż ciągle jest on zobowiązany do regulowania podatków a ponadto zajmuje się on zakupem usług i wszelkiego rodzaju produktów.

Tego rodzaju ochrona przedsiębiorstwa, jest realizowana przez ustawodawcę zgodnie z wieloma przepisami prawnymi, które traktują o zachowaniu, oczywiście o ile to możliwe, w jak najpełniejszej formie: majątku, a także wszelkiego rodzaju umów (np. umowy licencyjne, najmu). Tego rodzaju ustalenia nie mogą zostać wypowiedziane, po ustanowieniu upadłości, jednakże tylko w przypadku gdy towarzyszy jej możliwość zawarcia układu.

Dodatkową korzyścią płynącą z dalszego działania przedsiębiorstwa, jest możliwość zamiany wierzytelności na akcje, lub też udziały. W wyniku tych działań przedsiębiorstwo może nadal działać z tym że pod innym zarządem. Podobne efekty może przynieść sprzedaż przedsiębiorstwa w całości, łącznie m.in. z pracownikami, jednakże zgodę na to musi wyrazić rada wierzycieli. Będzie to także korzystne dla wierzycieli właściciela firmy, ponieważ nie poniosą oni kosztów łączących się chociażby ze zwalnianiem pracowników. Wszelkie wydatki z tym związane przejdą na nabywcę.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments