Korzyści płynące z pełnej historii płatniczej

Wiele osób, w tym także ekspertów w dziedzinie finansów przejawia przekonanie, że wciąż instytucje bankowe za mało sprawdzają swoich potencjalnych klientów. Przyczynia się to między innymi do tego, że nie są w stanie spłacić terminowo zadłużenia i powstają zatory płatnicze.

Bardzo istotne w tej kwestii jest korzystanie przez banki z różnego rodzaju rejestrów. Ograniczanie się na przykład do Krajowego Rejestru Długów, czy Biura Informacji Kredytowej nie daje pełnego obrazu rzeczywistej sylwetki zainteresowanego. Wiele lat jednak borykano się z brakiem odpowiednich przepisów prawa. Jak by tego było mało, wciąż wzrasta liczba osób, które mają problemy ze spłatą. Pojawiło się wiele tak zwanych trudnych kredytów, których spłata stoi pod znakiem zapytania.

Fakty te niejako wymusiły na Unii Europejskiej ściśle określonych działań. Zalecenia dotyczą przede wszystkim sprawdzania klientów nie w jednym źródle, a kilku. Zapisy takie zostały nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego. Rekomendacja ta głosi, że wszelkie banki powinny podczas weryfikacji kredytowej indywidualnego klienta detalicznego, korzystać z rozległych danych, przede wszystkim tych, które są dostępne w Biurach Informacji Gospodarczych.

Niezależnie od tego, czy bank decyduje się na korzystanie z tego typu danych będących zarówno w bankowej, jak i pozabankowej bazie danych, ważne jest to, by w ogóle sprawdzał wiarygodność klientów. Wówczas może pozyskać obiektywne informacje, które pozwalają na poznanie faktycznych warunków finansowych poszczególnych zainteresowanych.

Wszelkie zasady, które dotyczą zarówno gromadzenia, jak i przechowywania danych w jawny sposób reguluje specjalna ustawa nawiązująca do udostępniania informacji gospodarczych. Opisane w niej są nie tylko obowiązki wierzyciela, który wpisuje dane do bazy dłużników, ale i prawa osoby, która jest zadłużona. Pamiętać jednak należy, że w myśl przepisów, po 14 dniach od spłaty długu musi dojść do aktualizacji danych. Stąd zawarte w nich informacje są odzwierciedleniem aktualnej sytuacji konkretnego klienta.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments