Kiedy podpisuje się Bankowy Tytuł Egzekucyjny?

Bankowy Tytuł Egzekucyjny daje bankom możliwość ściągnięcia wierzytelności bez jakiegokolwiek rozpatrywania sądowego spraw. Jest ono również podstawą czynności komorniczych po nadaniu stosownej klauzuli wykonalności przez sąd. Mimo, że nie każdy zdaje sobie z tego sprawę, to podpisuje wraz z umową pożyczkową w banku klauzulę przeznaczoną Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu. Stąd bardzo ważne jest to, by znać chociażby podstawowe informacje dotyczące tego zagadnienia.

Prawa do określenia: Bankowy Tytuł Egzekucyjny posiadają wyłącznie instytucje bankowe. Jest to niejako wyraz uprzywilejowania banków względem pozostałych wierzycieli. To dzięki niemu możliwe jest stwierdzenie istnienia wymagalnej wierzytelności banku względem danej osoby, dokonującej z nim czynności bankowe. Co ciekawe, banki mają prawo do wystawiania tak zwanych bankowych tytułów egzekucyjnych.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny musi posiadać określony bank, który dokonał jego wystawienia. Istotne jest uwzględnienie jednostki, na rzecz której egzekucja ma być przeprowadzona, ale również między innymi: wysokość zobowiązań, wszelkie terminy zobowiązania oraz naliczone odsetki, dane dłużnika, data wystawienia tytułu egzekucyjnego. Nie mniej ważne jest określenie czynności bankowej, która podlega roszczeniu. Na Bankowym Tytule Egzekucyjnym musi widnieć również wyraźna pieczęć banku wystawiającego go, podpisy osób upoważnionych oraz wzmianka dotycząca wymagalności roszczenia dochodzonego.

Ponadto, koniecznością jest doprowadzenie do niezbędnych warunków, które umożliwiają wykonanie Bankowego Tytułu Egzekucyjnego. Zaliczyć tutaj można między innymi fakt, że:

  •  roszczenie jest wymagalne oraz bezpośrednio wynika z czynności bankowej;
  •  dłużnik to osoba, która dokonała bezpośrednio czynności bankowej z określonym bankiem;
  •  zostało złożone pisemne oświadczenie przez dłużnika dotyczące poddaniu się egzekucji.

W przypadku skierowania Bankowego Tytułu Egzekucyjnego do sądu, ten ma obowiązek rozpatrzenia go w czasie nie dłuższym niż trzy dni. Rozpatrzenie te odbywa się w charakterze niejawnym. Dla dłużnika oznacza to tyle, że nie ma możliwości obrony i wytłumaczenia się. Wówczas może dojść od razu do wydania przez sąd postanowienia, czyli nadania tytułowi temu klauzuli wykonalności. To z kolei automatycznie powołuje do egzekucji długu komornika.

Mogłoby się wydawać, że świadomość Polaków wzrasta, niemniej jednak ilość wniosków, które wpływają do sądu celem nadania klauzuli wykonalności wszystkim Bankowym Tytułom Egzekucyjnym wciąż się pogłębia. Eksperci twierdzą, że pożyczkobiorcy nie są w stanie dostrzec momentu, w którym podpisuje oświadczenie o egzekucji. Duży wpływ na to ma fakt, że wspomniane oświadczenie składane jest w sposób mało sformalizowany. Pamiętać jednak należy, że staje się ono niebezpieczne dopiero wtedy, kiedy sąd nadaje klauzulę wykonalności.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments