Jakie mogą zajść zmiany w kosztach egzekucji?

Zarówno gospodarka, jak i ogólna sytuacja finansowa prywatnych osób zmienia się. Przez to bardzo ważne jest, by wprowadzać możliwie szybko nowelizacje ustawy dotyczącej komorników sądowych oraz samych egzekucji. Ostatnia nowelizacja nawiązywała zarówno do wykonywanych przez komornika funkcji, jak i wysokości poszczególnych opłat przez niego pobieranych od dłużnika. Co więcej, ten ostatni ma możliwość kwestionowania ich wysokości.

Sytuacje, w których można zmniejszyć wysokość opłat

Stosowny artykuł w ustawie o komornikach sądowych i egzekucji nakreśla, że komornik nie może pobierać opłat większych aniżeli piętnaście procent względem wartości wyegzekwowanych świadczeń. Co więcej, nie może to przekroczyć trzydziestokrotności średniego wynagrodzenia miesięcznego.

Jak w większości ustaw, również w tym przypadku napotkać się można na wyjątek. Mowa tutaj o ośmiu procentowej stawce, przy czym nie większej niż dziesięciokroć uśrednionego miesięcznego wynagrodzenia. Regułą ta dotyczy zarówno wierzytelności na rachunku bankowym, jak i wynagrodzenia za pracę, które potrącane jest bezpośrednio u pracodawcy.

W przypadku ostatniej, wymienionej możliwości zaszły pewne zmiany, które również obejmują:

  • świadczenia ze społecznego ubezpieczenia,
  • zasiłek dla bezrobotnych,
  • stypendia,
  • dodatek aktywizacyjny,
  • dodatek szkoleniowy,
  • świadczenia związane z przepisami o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Powyższe zestawienie wskazuje na to, że świadczenia dość proste, czyli mniej wymagające mogą wiązać się z nieco niższą opłatą. Z kolei wysokie koszta dotyczyć muszą egzekucję z ruchomości, ale i nieruchomości, gdzie dochodzi do licytacji. Wciąż jednak w niektórych przypadkach można domagać się zmniejszenia opłat. Dłużnicy mogą złożyć do odpowiedniego sądu rejonowego wniosek dotyczący właśnie zmniejszenia opłaty. Badając owy wniosek, sąd zwraca szczególną uwagę na nakład pracy komornika, ale również sytuację majątkową, czy też wysokość dochodów.

Aby jednak możliwe było skorzystanie z wniosków o zmniejszenie kosztów, niezbędne jest odpowiednie uzasadnienie zaistniałej sytuacji. Bezpodstawne wnioski będą odrzucane. Dotyczy to również tych, które zostają źle wypełnione, czy też nie posiadają odpowiednich załączników, które miałyby potwierdzić uzasadnienia.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Zobacz ile może kosztować egzekucja. Dzięki nam unikniesz wysokich kosztów!
3 miesięcy temu

W związku ze zmieniającymi się warunkami rynkowymi i rosnącymi kosztami operacyjnymi, mogą zajść pewne zmiany w kosztach egzekucji. Wpływ na te zmiany może mieć wiele czynników, takich jak inflacja, wzrost cen materiałów i usług, a także zmiany w przepisach prawnych.

Wzrost kosztów egzekucji może wynikać z konieczności dostosowania się do nowych norm bezpieczeństwa i higieny pracy, co wymaga inwestycji w nowoczesne, lepsze jakościowo narzędzia i sprzęt. Koszty mogą również wzrosnąć z powodu podwyżek płac dla pracowników, których kwalifikacje są niezbędne do prawidłowego przeprowadzenia egzekucji.

Zmiany w kosztach egzekucji mogą również wynikać z technologicznych postępów, które wymagają inwestycji w nowoczesne systemy i oprogramowanie. Na przykład, wprowadzenie nowych sposobów płatności online może wymagać zakupu specjalnych terminali płatniczych, co wiąże się z dodatkowymi kosztami.

Warto również wspomnieć, że zmiany w kosztach egzekucji mogą mieć wpływ na końcową cenę produktu lub usługi oferowanej przez firmę. W związku z tym, jeśli koszty egzekucji rosną, firma może być zmuszona do podwyżki cen dla swoich klientów w celu utrzymania rentowności swojej działalności.

Wreszcie, zmiany w kosztach egzekucji mogą być również wynikiem nowych regulacji lub zmian w polityce rządowej. Firmy muszą być elastyczne i gotowe przystosować się do tych zmian, co często wiąże się z dodatkowymi kosztami.