Restrukturyzacyjne narzędzie w Bankowym Tytule Egzekucyjnym

Jedną z podstawowych czynności zanim dojdzie do podpisania umowy kredytowej jest zaznajomienie się z zapisem dotyczącym bankowego tytułu egzekucyjnego. To właśnie on opisuje jasno konsekwencje oraz koszta, które grożą dłużnikowi nie spłacającemu zobowiązania w wyznaczonym terminie. Warto więc posiadać wiedzę o tym, co oznacza w praktyce.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny jest tak naprawdę zabezpieczeniem banku. Przejawia się ono poprzez uproszczoną procedurę. Zawiera on informacje dotyczące szkód wywołanych przez zaprzestanie spłaty zobowiązania. Banki mają prawo do wystawienia tytułu egzekucyjnego już na podstawie ksiąg bankowych oraz pozostałych dokumentów, które związane są z dokonywaniem bankowych czynności.

Mimo, że zazwyczaj zapis dotyczący tytułu egzekucyjnego jest umieszczany na końcu umowy kredytowej, to jest on bardzo istotny w całym procesie kredytowym. Stąd przed jej podpisaniem nieodzowne staje się zapoznanie również z tą częścią.

Bankowy Tytuł Egzekucyjny powinien każdorazowo zawierać między innymi: oznaczenie banku, wysokość zobowiązań wraz z odsetkami oraz terminami płatności, oznaczenie dłużnika, datę wystawienia, oznaczenie konkretnej czynności bankowej, pieczęć banku, zapis dotyczący wymagalności roszczenia dochodzonego oraz odręczne podpisy osób, które uprawnione są do działania reprezentującego bank.

Wraz z wydaniem bankowego tytułu egzekucyjnego, można go przekazać do sądu. Zazwyczaj ten ostatni nadaje wówczas klauzulę wykonalności. Zdarzyć się jednak może, że nie dojdzie do tego. Decyzja ta zostaje jednak wydana maksymalnie do trzech dni od złożenia stosownego wniosku. Dłużnik nie ma możliwości obrony oraz przedstawienia swojego stanowiska, ponieważ posiedzenie odbywa się w formie niejawnej. Dzięki nadaniu tytułowi klauzuli wykonalności, do działań praktycznych może przejść komornik.

Samo wydanie bankowego tytułu egzekucyjnego stanowi ostateczną możliwość. Mimo to, banki wydają go stosunkowo często. Wówczas rozwiązaniem może stać się jedynie polubowne spłacenie zobowiązania. Oddłużenie na tym etapie skupia się na odsunięciu od sprawy komornika. To powoduje utrzymanie majątku oraz uniknięcie stresu. Na wiele osób fakt istnienia bankowego tytułu egzekucyjnego działa bardzo motywująco do terminowego spłacania należności. Jednak, gdy do tego dojdzie, zazwyczaj potrzebna jest pomoc wykwalifikowanego prawnika.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments