Biuro Informacji Gospodarczej przestrogą dla dłużników

Biuro Informacji Gospodarczej stanowi miejsce godne sprawdzenia wiarygodności finansowej obecnego, bądź potencjalnego klienta, kontrahenta, dostawcę, czy w końcu partnera biznesowego. Do danej bazy, nazywanej również rejestrem można wpisać uciążliwych dłużników, ale i rzetelnych, godnych polecenia klientów. Aktualnie, na polskim rynku funkcjonują trzy biura informacji gospodarczej. Zalicza się do nich: Rejestr Dłużników ERIF BIG S.A., BIG InfoMonitor S.A. oraz Krajowy Rejestr Długów BIG S.A.

Celem tych prywatnych przedsiębiorstw jest nie tylko gromadzenie, ale i udostępnianie posiadanych informacji na temat niekonsekwentnych dłużników oraz solidnych płatników. Tych ostatnich, coraz częściej można spotkać w systemie Rejestru Dłużników ERIF. Ich działalność ściśle reguluje ustawa dotycząca udostępniania informacji gospodarczych oraz wymiany danych gospodarczych.

Z prywatnych baz danych oraz systemu wymiany informacji korzystają przede wszystkim wierzyciele. Mowa tutaj zazwyczaj o dużych przedsiębiorstwach, firmach, bankach, jednostkach samorządu terytorialnego, czy instytucjach finansowych. Istotne jest to, tak naprawdę każdy z ich możliwości może korzystać. Wlicza się w to również osoby prywatne.

Kiedy i jak wpisać dłużnika do rejestru?

W przypadku chęci wpisania do rejestru dłużnika pod postacią przedsiębiorcy, bądź niejako firmy, wartość zadłużenia musi przekroczyć 500 złotych. Z kolei prywatny konsument musi zalegać z niezapłaconym zobowiązaniem w wysokości, co najmniej 200 złotych.

Istotna jest również terminowość. Od ostatecznego terminu płatności powinno upłynąć nie mniej niż 60 dni. Co więcej, pamiętać należy o miesięcznym ostrzeżeniu dłużnika względem zamiaru wpisania go do rejestru BIG. Informację tę można przesłać listem poleconym, bądź dostarczyć osobiście. Pismo te powinno zawierać wezwanie do zapłaty oraz pisemny zamiar wpisu dłużnika w konkretnym biurze. W przypadku braku reakcji na tę wiadomość, wpis zostanie wykonany prawidłowo i zgodnie z obowiązującym prawem. Co ciekawe, wierzyciel może wpisać dłużnika nie do jednego, a nawet do trzech Biur Informacji Gospodarczej.

Możliwości rejestrów dłużników

Wśród narzędzi stosowanych wobec dłużników, najbardziej popularnym jest wpis do rejestru dłużników. Zarówno wpisywanie, jak i sprawdzanie danych w Biurze Informacji Gospodarczej stało się podstawową czynnością przy wielu transakcjach. Cieszą się zainteresowaniem nie tylko przedsiębiorców oraz firm pożyczkowych, ale i osób prywatnych. Stanowi to zabezpieczenie względem nieuczciwych klientów, ale i pomaga im przed poddaniu się spirali zadłużenia. Co więcej, pozwala również wielu klientom na otrzymanie korzystniejszego zobowiązania, niż miało to być w pierwotnych zamiarach instytucji. Rejestry dłużników to również swoiste motywatory do prawidłowego działania względem finansów. Służy to wywiązywaniu się z umowy oraz terminowego spłacania zobowiązań.

Utrudnienia spowodowane negatywną oceną

Przedsiębiorcy, którzy zostaną wpisani do rejestru BIG z pewnością muszą być świadom wielu problemów. Wiąże się to z nie małymi kłopotami w biznesie, a nie rzadko z utratą kontrahentów. Z kolei obecni kontrahenci mogą wystąpić o zwiększenie zabezpieczeń, czy też wykonywanie całych płatności jeszcze przed zakończeniem transakcji. Jako, że z baz Biura Informacji Gospodarczej korzystają również banki oraz część instytucji pozabankowych, przedsiębiorcy mogą mieć problemy z zaciągnięciem kredytu, bądź pożyczki.

Również indywidualni konsumenci mogą spotkać się z utrudnieniami. W przypadku negatywnej informacji w BIG mogą mieć problemy z zaciągnięciem pożyczki, czy bankowego kredytu. Wliczyć w to można również trudności z kupnem towaru na raty, czy korzystania z usług abonamentowych. Niegdyś dłużne prywatne osoby mogą również dłużej szukać mieszkania do wynajęcia.

Poprawa i sprawdzenie rejestru

Podstawą do zmiany negatywnych danych w BIG jest spłata zadłużeń. W przypadku odnotowania spłaty, w ciągu 14 dni, wierzyciel musi usunąć dane byłego dłużnika. Zaniechanie tych działań wiąże się z nałożeniem na niego kar prawnych.

Usunięcie informacji, wiąże się z posiadaniem tak zwanego czystego konta. Stan ten jest bardzo korzystny, niemniej jednak nie tak, jak posiadanie pozytywnej opinii.

Istnieje również możliwość sprawdzenia własnych danych w rejestrze oraz tego, kto po nie sięgał. Najszybszym sposobem jest pozyskanie go przez Internet. W myśl ustawy, każdy obywatel, raz na sześć miesięcy może bezpłatnie ubiegać się o sprawdzenie własnej historii i stanu faktycznego w rejestrze.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments