E-sądy – nowe prawa dla dłużnika

E-sądy wzbudzają bardzo wiele emocji. Zaakceptowane ostatnimi czasy zmiany dotyczące działania sądów internetowych, w znacznym stopniu poruszają kwestie związane ze sprawami, o których dłużnik nie wie, bądź też w których nie bierze czynnego udziału. Nowe ustalenia przyjmują, że komornik zobowiązany będzie do poinformowania dłużnika o przysługujących mu prawach, w przypadku gdy nakaz zapłaty stanowi podstawę do wszczęcia egzekucji. Ponadto może być ona wstrzymana w sytuacji, gdy główny zainteresowany poinformuje o niedostarczeniu mu odpowiedniego pisma.

Główny problem z tym związany opiera się na niewiedzy czy pismo rzeczywiście dotarło do adresata, bez względu na to przez kogo miało zostać dostarczone. Nieświadomy dłużnik może dowiedzieć się o swoim złym położeniu dopiero w przypadku otrzymania nakazu do zapłaty, lub też po rozpoczęciu egzekucji komorniczej.

Zdaniem specjalistów problem można rozwiązać dzięki obowiązkowi przesłania do dłużnika kolejnego pisma, kiedy uprzednio wysłanie pozostały nieodebrane. Jest możliwość powołania przy sądach specjalnie do tego celu wyznaczonej służby doręczeniowej, która w przypadku nieskuteczności działań poczty, zobowiązana byłaby do dostarczenia dokumentu do rąk dłużnika.

Ponadto w zakresie jej kompetencji znalazłoby się również ustalenie prawdziwego miejsca zamieszkania konkretnego dłużnika. Jednakże nie wiadomo, czy w praktyce taka opcja zostanie prowadzona w życie.

Kolejną dobrą wiadomością dla dłużników jest bez wątpienia, możliwość wstrzymania egzekucji, w sytuacji gdy na pismo zostało jedynie zostawione awizo i dzięki niemu wyrok uzyskał prawomocność. Niestety sam zainteresowany musiałby udowodnić fakt, że nie otrzymał zawiadomienia bezpośrednio. Nie będzie to łatwe zadanie.

Przed e-sądami mają być rozpatrywane jedynie sprawy, których roszczenia okazały się wymagalne, aczkolwiek w okresie nie większym niż 3 lata. Także propozycja związana z obowiązkiem podawania numeru PESEL nie została pozytywnie oceniona. Jest to związane z tym, dostęp do informacji zawierających zarówno NIP, jak i PESEL jest mocno ograniczony.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments