Antywindykacja w praktyce – działanie firm antywindykacyjnych

Znajdując się poważnych długach szuka się wszelkich sposobów, by móc normalnie żyć. Jednym z takich rozwiązań jest antywindykacja. Specjalne kancelarie oraz firmy antywindykacyjne posiadają w swojej ofercie cały zestaw działań, które mają chronić danego dłużnika przed działaniem firm windykacyjnych oraz banków, bądź innych organów egzekucyjnych, które dążą niejako do wyegzekwowania należności zaległych.

W praktyce, antywindykacja sprowadza się do czynności, które wykonywane są w imieniu konkretnego dłużnika. Ich celem z kolei jest obniżenie wysokości należności, ale i rozłożenie długu na niższe raty. Co więcej, zdarzają się przypadki, w których dochodzi do całkowitego umorzenia długu. Innymi słowy dochodzi do uchylenia się od wykonania określonego świadczenia.

Można, więc powiedzieć, że antywindykacja ma za zadanie polepszenie ogólnej sytuacji dłużnika. W tym celu zasadne jest wykorzystanie aktualnych przepisów prawa. Co więcej, w dzisiejszych czasach istnieje także możliwość dochodzenia nie małego odszkodowania z tytułu niezasadnego postępowania banku, czy chociażby komornika z prawem, w imieniu dłużnika.

W większości przypadków, zakres działań firm antywindykacyjnych obejmuje:

  • obniżenie wysokości rat zobowiązania,
  • obronę dłużnika w przypadku postępowania sądowego,
  • skuteczną negocjację z bankiem, komornikiem, wierzycielem, czy windykatorem,
  • restrukturyzację kredytu,
  • wykonanie upadłości konsumenckiej,
  • zawarcie porozumień oraz ugód,
  • prawną pomoc dłużnikowi,
  • ochronę mienia oraz nieruchomości dłużnika,
  • ograniczenie kosztów związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa.

Wyżej wymienione działania antywindykacyjne nie są całością. To zaledwie część z możliwych czynności, po jakie sięgają kancelarie, czy różnego rodzaju firmy antywindykacyjne. Warto w tym momencie jednak pamiętać, że wiążą się one przede wszystkim z korzyściami dla samego dłużnika. Wśród nich z całą pewnością można wymienić między innymi stabilizację finansową, ochronę majątku oraz nieocenione poczucie bezpieczeństwa.

Dzięki działaniom antywindykacyjnym, dłużnik nie musi martwić się również o egzekucję komorniczą z własnych, zabezpieczonych części majątku. Również urzędy państwowe nie mogą wówczas czerpać dobra z zabezpieczonych części majątku. Ponadto, ograniczone są koszta działalności, a z kolei zyski zwiększone.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments