Abolicja dla małych firm

Każde małe przedsiębiorstwo, które ma zadłużenie względem ZUS, może zawiesić ewentualną egzekucję środków oraz anulować zadłużenie, składając wniosek o abolicję. Wszystko to jednak na konkretnych warunkach.

Ustawa o możliwości złożenia wniosków o abolicję w przypadku małych firm weszła w życie w styczniu 2013 roku, jednak nadal nie wszystkie zadłużone firmy wiedzą o możliwościach, które się przed nimi otworzyły.

Abolicja – okres i zakres

Abolicja nie dotyczy wszystkich środków oraz każdego okresu działania firmy. Przede wszystkim, abolicji podlega okres od 1 stycznia 1999 do 28 lutego 2009 roku, i za ten czas firmy mogą ubiegać się o zniesienie zadłużenia. Co ważne, środki, które już zostały wpłacone na poczet zadłużenia z tego okresu, nie zostaną firmie zwrócone. Możliwością ubiegania się o umorzenie zaległości dysponują małe firmy prowadzące działalność pozarolniczą.

Za kogo trzeba zapłacić?

O zniesienie roszczeń zaległościowych mogą ubiegać się osoby prowadzące firmę. Chodzi tutaj o zaległości ubezpieczeń emerytalnych, wypadkowych oraz rentowych. Nie oznacza to jednak, że okres abolicji zostanie doliczony do np. okresu pracy danej osoby – nie ma takiej możliwości, znoszone jest jedynie zadłużenie, bez dodatkowych korzyści.

Zapłacić nadal zaległe składki będą musiały jednak firmy w przypadku swoich pracowników – tutaj nie ma możliwości skorzystania z prawa do abolicji. Co więcej, opłacenie zaległych składek za siebie pracowników z okresu po 28 lutego 2009 do chwili składania wniosku jest warunkiem, pod którym abolicja może być zastosowana w przypadku danej firmy.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments