Nowelizacja ustawy o prawach osób niepełnosprawnych

[browser-shot url=”http://ibspolska.pl” width=”300″]

W historii windykacji bywały już takie sytuacje, kiedy to komornik prowadząc egzekucję sądową, w ramach zajęcia własności dłużnika (osoba niepełnosprawna) zabierał nawet przedmioty niezbędne do jego codziennego funkcjonowania. Zdarzało się, iż zabierano wózki inwalidzkie. Stąd też przejawiający się i trwały w świadomości społeczeństwa stereotyp komornika działającego bezwzględnie i łamiącego wszelkie normy etyczno-moralne.

W związku z powyższym Platforma Obywatelska postanowiła opracować projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Został on w pełni zaakceptowany, co uprawniło Prezydenta RP do złożenia ostatecznego podpisu. Nowelizacja zakłada, że przedmioty i urządzenia, które są niezbędne do funkcjonowania niepełnosprawnego dłużnika bądź też członka jego rodziny, nie podlegają egzekucji komorniczej. Zadaniem nowelizacji było ujednolicenie różniących się od siebie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt ten zyskał również pełne poparcie samorządu komorników.

Miejmy nadzieję, że wspomniany już stereotyp zostanie złamany, a sami komornicy będą pełnić swoje obowiązki należycie, tak jak na państwowego urzędnika przystało.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://ibspolska.pl/komornik-nie-zajmie-sprzetu-niepelnosprawnym.html

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments