Nowelizacja ustawy o prawach osób niepełnosprawnych

[browser-shot url=”http://ibspolska.pl” width=”300″]

W historii windykacji bywały już takie sytuacje, kiedy to komornik prowadząc egzekucję sądową, w ramach zajęcia własności dłużnika (osoba niepełnosprawna) zabierał nawet przedmioty niezbędne do jego codziennego funkcjonowania. Zdarzało się, iż zabierano wózki inwalidzkie. Stąd też przejawiający się i trwały w świadomości społeczeństwa stereotyp komornika działającego bezwzględnie i łamiącego wszelkie normy etyczno-moralne.

W związku z powyższym Platforma Obywatelska postanowiła opracować projekt nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego. Został on w pełni zaakceptowany, co uprawniło Prezydenta RP do złożenia ostatecznego podpisu. Nowelizacja zakłada, że przedmioty i urządzenia, które są niezbędne do funkcjonowania niepełnosprawnego dłużnika bądź też członka jego rodziny, nie podlegają egzekucji komorniczej. Zadaniem nowelizacji było ujednolicenie różniących się od siebie Kodeksu postępowania cywilnego i ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Projekt ten zyskał również pełne poparcie samorządu komorników.

Miejmy nadzieję, że wspomniany już stereotyp zostanie złamany, a sami komornicy będą pełnić swoje obowiązki należycie, tak jak na państwowego urzędnika przystało.

Szczegółowe informacje są tu.

Źródło:http://ibspolska.pl/komornik-nie-zajmie-sprzetu-niepelnosprawnym.html

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
2 komentarzy
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Sprawdź na]owelizację ustawy o prawach osób niepełnosprawnych
8 miesięcy temu

Niniejsza oferta dotyczy nowelizacji ustawy o prawach osób niepełnosprawnych w celu wprowadzenia zmian mających na celu lepsze zabezpieczenie praw i potrzeb tej grupy społecznej.

W ramach nowelizacji proponujemy wprowadzenie następujących zmian:

1. Rozszerzenie definicji osoby niepełnosprawnej – aby objąć większą liczbę osób, które obecnie nie są uwzględniane w ustawie.

2. Ustanowienie jasnych i precyzyjnych przepisów dotyczących dostępności – zapewnienie, że budynki publiczne, środki transportu, strony internetowe i inne miejsca publiczne są dostępne dla osób niepełnosprawnych.

3. Wprowadzenie sankcji za naruszanie praw osób niepełnosprawnych – aby zapewnić skuteczne egzekwowanie przepisów ustawy, proponujemy wprowadzenie kar dla tych, którzy nie przestrzegają praw osób niepełnosprawnych.

4. Wspieranie edukacji i zatrudnienia osób niepełnosprawnych – poprzez wprowadzenie specjalnych programów edukacyjnych i środków zachęcających pracodawców do zatrudniania osób niepełnosprawnych.

5. Wzmacnianie organizacji pozarządowych – wsparcie dla organizacji niepełnosprawnych, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, poprzez przyznanie dodatkowych funduszy i usprawnienie procesu ubiegania się o dotacje.

6. Wprowadzenie przepisów dotyczących dostępności komunikacyjnej i informacyjnej – aby zapewnić osobom niepełnosprawnym dostęp do informacji i komunikacji w różnych obszarach życia społecznego.

bartekjanowski1
9 miesięcy temu

Czy niedawno przeprowadzono nowelizację ustawy o prawach osób niepełnosprawnych?