Windykacja a sprzedaż samochodów dłużnika

Czy sprzedaż samochodu pomoże w zakończeniu windykacji? Pozbycie się majątku sposobem na umorzenie egzekucji komorniczej. Przepisy prawa windykacyjnego a posiadanie przez dłużnika pojazdów mechanicznych. Przekazanie dobrowolne samochodu krewnym celem zmniejszenia kosztów windykacji.

Windykacja łączy się z dość długim procesem, podczas którego dochodzi do ścisłego kontaktu windykatora, wierzyciela z dłużnikiem. Ten ostatni jest zobowiązany zwrócić środki pieniężne, bądź dobro niepieniężne, które należy do windykatora. Niestety w wielu przypadkach okazuje się, że ten nie chce celowo zwrócić własności właścicielowi. W takim wypadku właśnie jedynym możliwym rozwiązaniem jest podjecie działań windykacyjnych.

Nieuczciwy dłużnik, który pragnie uniknąć spłaty faktury, czy innego zobowiązania ucieka się do wielu rozwiązań. Jednym z nich jest chociażby sprzedaż posiadanych samochodów. Jeśli uda mu się zrobić to w odpowiednią porę, windykator nie może nic zrobić. Niemniej jednak w sytuacji w której pieniądze ze sprzedaży chociażby widnieją na koncie dłużnika, komornik może z powodzeniem przejść do ich zajęcia celem spłaty wierzyciela. Niestety dłużnicy są na tyle inteligentnymi osobami, że bez problemu pojazdy przekazują członkom rodziny, czy znajomym za darmo. Wówczas korzystają z nich, chociaż nie są w ich posiadaniu.

W wyżej wymienionych przypadkach należy być ostrożnym, ponieważ windykator może na drodze swoich działań wykryć cały majątek dłużnika. Po jego ujawnieniu komornik z tytułem odpowiednim wydanym przez sąd może dokonać zajęcia części majątku dłużnika, który od pewnego momentu rzekomo jest pod własnością innej osoby. Szczelne ukrywanie majątku nie zawsze jest możliwe. Windykatorzy, którzy nie rzadko porównywani są do detektywów są w stanie ujawnić wiele jego części. Stąd sprzedaż samochodów nie jest odpowiednim rozwiązaniem podczas rozpoczynającej się windykacji.

Mimo, że początkiem windykacji są rozmowy z dłużnikiem, a dopiero później dochodzi do tego sprawa sądowa oraz egzekucja komornicza, to i tak wówczas już proces jest rozpoczęty. Wierzyciel ma podstawę do tego, by wymagać od dłużnika uregulowania należności. Jasno o tym mówią liczne przepisy, aktualnego prawa, które panuje w Polsce.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments