Upadłość konsumencka sposobem na proste oddłużenie w 3 krokach

Przy oddłużaniu poprzez ogłoszenie upadłości, należy zdawać sobie sprawę z tego, że nie jest to jedyny sposób na wyjście z trudnej sytuacji. W tym przypadku dłużnik musi między innymi udokumentować brak winy względem problemów finansowych, a także posiadać odpowiedni majątek, który pozwala na sfinansowanie zarówno postępowania sądowego, jak i pracy syndyka.

  • Złożenie wniosku, celem ogłoszenia upadłości.

Na samym początku, konsument musi złożyć wniosek o ogłoszenie upadłości w stosownym wydziale gospodarczym sądu rejonowego, który właściwy jest względem miejsca zamieszkania. Musi w nim być określone wiele kwestii, takich jak na przykład: wysokość zaległych należności. Koniecznością jest również wymienienie wszystkich wierzycieli oraz podanie wraz z uzasadnieniem przyczyn niewypłacalności. Pamiętać wówczas należy o wskazaniu niezależnych, a jednocześnie wyjątkowych okoliczności.

W ramach załącznika, należy również przedłożyć dowody zaległych zobowiązań oraz dowodów na zdarzenia, które doprowadziły do niewypłacalności. Mowa tutaj między innymi o zaświadczeniach lekarskich. Co więcej, wniosek powinien zawierać również aktualny wykaz majątku dłużnika, sporządzony w oparciu o ceny rynkowe. Nie może zabraknąć również wykazu majątku wspólnego wraz z małżonkiem, gdzie podlega na przykład: sprzęt AGD i RTV, nieruchomości, biżuteria, samochody, dzieła sztuki oraz metale szlachetne.

Ponadto, pamiętać także należy o dołączeniu wykazu wszystkich tytułów egzekucyjnych oraz zajęć wobec dłużnika, a także wykazu pojawiających się dłużników względem osoby, która składa wniosek. Nie mniej ważne jest również załączenie rejestru spłat wierzytelności, które zostały dokonane na przestrzeni minionych sześciu miesięcy.

  • Faktyczne ogłoszenie upadłości.

Po złożeniu wniosku, sąd przystępuje do zapoznania się z nim oraz zbadania, czy nie zachodzą stosowne przesłanki ku temu by go oddalić. W terminie nie przekraczającym dwóch miesięcy od złożenia wniosku, sąd musi zdecydować o odrzuceniu, bądź ogłoszeniu upadłości. Co ciekawe, postępowanie upadłościowe to tak naprawdę postępowanie likwidacyjne. Podlega między innymi na likwidacji majątku, ale również sporządzeniu planu podziału, jak i zaspokojeniu zobowiązań wszystkich wierzycieli.

Wraz z ogłoszeniem upadku, syndyk dokonuje spisu inwentarza majątku, a także przedstawia plan likwidacyjny. Musi on zostać potwierdzony przez komisarza, czyli sędziego. Warto wiedzieć, że umowa nie wyklucza z masy upadłości domu, czy mieszkania, w którym zamieszkuje upadły. Gwarantuje mu jednak kwotę na pokrycie czynszu za okres 12 miesięcy. To właśnie syndyk również określa kwoty, jakie przyznane mają być wierzycielom. W pierwszej kolejności, za sumę pozyskaną ze sprzedaży majątku dłużnika, opłacane są koszta postępowania upadłościowego. Dopiero później wynagrodzenie syndyka, a na końcu zaspokojenie wierzycieli.

  •  Odpowiedni plan spłaty.

W planie spłaty wierzytelności uwzględnione są między innymi niespłacone elementy wierzytelności. Jej okres wykonalności nie jest większy niż pięć lat. W tym czasie musi dojść do przekazania przez upadłego części wynagrodzenia za pracę, bądź też innych dochodów na rzecz spłaty danej wierzytelności. Co ciekawe raty wówczas mogą być zarówno miesięczne, kwartalne, jak i roczne. Do umorzenia pozostałego długu może dojść dopiero po upływie pięciu lat, gdy plan spłaty zostaje wykonany. Pamiętać jednak należy, że o stopniu umorzenia decyduje wyłącznie sąd.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
1 Komentarz
najnowszy
najstarszy oceniany
Inline Feedbacks
View all comments
Kawaler
3 miesięcy temu

1. Jakie są główne kroki prowadzące do upadłości konsumenckiej?
2. Jakie warunki muszą zostać spełnione, aby móc skorzystać z upadłości konsumenckiej?
3. Jakie korzyści i ograniczenia wiążą się z zastosowaniem upadłości konsumenckiej w celu oddłużenia?