Przedawnienie długu – sprawdź prawa wierzyciela

Termin przedawnienia określa czas, po upływie którego (zgodnie z przepisami prawa) wierzyciel nie może zobligować swojego dłużnika do zwrotu należności. Jeden z przykładów może stanowić sprawa mandatów karnych. Jeżeli nie zostanie dostarczone wezwanie do zapłaty, mandat po roku ulega przedawnieniu. Jeżeli jednak sprawa w ciągu roku zostanie skierowana do sądu można spodziewać się nawet kilkukrotnego wzrostu kosztów (sprawa nie ulega przedawnieniu, a sama rozprawa może potrwać nawet kilka lat).

Umowy kredytowe, niespłacone kwoty na kartach kredytowych, pożyczki, alimenty, roszczenia ubezpieczeń, czynszu czy związane z podpisanej umowy o pracę przedawniają się po upływie 3 lat. Po 10 latach przedawniają się długi z tytułu należności wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych czy długów stwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. Odrębną kwestię stanowią sprawy spadkowe. Jeżeli spadkobiercy decydują się na jakiś określony spadek, muszą również wziąć na siebie odpowiedzialność za długi osoby przepisującej. W tym przypadku jest 10 lat na przedawnienie tego typu zobowiązań (o ile wierzyciel nie upomni się o spłatę).

W okresie 2 lat ulegają przedawnieniu roszczenia z tytułu udzielanych usług telekomunikacyjnych, umów o dzieło, umów o sprzedaż czy debetowe kwoty na rachunkach bankowych. Istnieje też możliwość przerwania procedury przedawnienia. Wierzyciel może sprawę zgłosić do sądu, co automatycznie pozwala na wydłużenie okresu i ważności obowiązującej spłaty.

Istnieją też możliwości odzyskania należności, które uległy już przedawnieniu. Można sprawę wnieść do sądu lub wnieść o nadanie klauzuli wykonalności tytułowi egzekucyjnemu (na podstawie aktu notarialnego). Akt notarialny zawierany jest z kontrahentem, zawiera terminy i niekiedy wysokość rat spłaty. Można również w przypadku braku spłaty zaległości zgłosić się o pomoc do firmy windykacyjnej, która na początku z reguły stara się załatwić sprawę polubownie (samo zaangażowanie windykatora niekiedy działa na wyobraźnie dłużników). Dopiero, gdy mediacje nie skutkują firma windykacyjna zgłasza sprawę do sądu.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments