Na czym polega windykacja od zmarłego?

Regulowanie długów wierzyciela z majątku osoby zmarłej. Odzyskiwanie gotówki pożyczonej osobie, która odeszła. Windykacja zaległych należności po śmierci dłużnika. Szybka windykacja należności od zmarłego bez zabezpieczeń i zbędnych formalności.

Podstawą do tematu windykacji należności po śmierci dłużnika jest poznanie zagadnienia spadku. W myśl Kodeksu Cywilnego to nic innego jak ogól cywilnych, majątkowych praw, a także obowiązków zmarłego. W spadku wyróżnić można między innymi: użytkowanie wieczyste, udział we współwłasności, posiadanie, spółdzielnie, ale i własnościowe prawo do określonego lokalu mieszkalnego, czy też prawa, które wynikają z papierów wartościowych.

Warto pamiętać, że spadek nie ogranicza się wyłącznie do majątku, który zostawił zmarły. Zalicza się tutaj również wszelkie długi, których nie zdążył uregulować. Bardzo wiele osób żyje z dnia na dzień i nie jest w tanie uzmysłowić sobie jak ważne jest spłacanie zobowiązań. Nie wiedzą, że po ich śmierci ich spłata przechodzi na dzieci, rodziców, czy jeszcze innych bliskich. Dziedziczenie opiera się przecież na przejęciu nie części, a całego majątku po danym spadkodawcy.

Spadkobiorca musi zdawać sobie sprawę z tego, że ma kilka możliwych rozwiązań. Najważniejsze jest to, by nie tracić czasu na zbędne rozważanie dalszych działań. Przechodzą na niego nie tylko długi powstałe w wyniku zaciągniętych kredytów i pożyczek, ale na przykład także niespłacony czynsz, czy nieopłacona faktura. Stąd zanim osoba taka zdecyduje się na przyjęcie spadku po krewnym, powinien rzetelnie sprawdzić zobowiązania zmarłego. Można na różne sposoby sprawdzić również jego sytuację finansową.

W przypadku odrzucenia spadku nie musi już martwić się o długi. Jednak to też uniemożliwia korzystanie z pozostałego majątku. Innymi słowy, spadkobiorca może skorzystać z jednego z trzech rozwiązań: odrzucenie spadku, przyjecie spadku bez ograniczenia odpowiedzialności, nazywane przyjęciem prostym, a także przyjęcie go z ograniczeniem odpowiedzialności – przyjęcie z dobrodziejstwem inwentarza.

Warto wiedzieć, że wierzyciel w zabezpieczeniu, bądź odrzuceniu spadku jest chroniony i przepisy prawa jasno zabezpieczają go przed konieczności uregulowania należności po zmarłej osobie. Zdarza się bowiem, że niekiedy osoby te nawet nie znały się, więc nie sposób, by ta musiała płacić za cudze błędy i długi.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments