Metody obrony przed komornikiem

W sytuacji kiedy wszczęto już proces egzekucyjny, warto poznać kilka metod obrony przed działaniami komorniczymi. Dłużnik nie pozostaje w takim przypadku bezradny, bowiem przysługuje mu prawo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Wszelkie działania jakich może dopuścić się komornik, podlegają regulacjom prawnym, zapisanym w ustawach odnoszących się do takich zagadnień jak: egzekucja komornicza, czy też uprawnienia komornika. Ponadto dodatkowo dłużnik jest chroniony prawem cywilnym.

Jedną z form walki z postępowaniem komorniczym jest skarga na zaniechanie, którą to składa się w sądzie, do którego obszarowo podlega komornik. W wyniku uznania owego roszczenia strona może otrzymać rekompensatę w wymiarze kilkudziesięciu tysięcy złotych, a dodatkowo komornik zostaje zobligowany do przyspieszenia swoich działań.

Sposobów walki z czynnościami komorniczymi jest wiele, jednakże najczęściej wybieraną opcją jest wnoszona do sądu rejonowego skarga na niewłaściwe postępowanie komornicze. W składanym doniesieniu zazwyczaj naczelnym tematem jest wiele nieprawidłowości w wykonywaniu czynności przez komornika, a zatem nie stosowanie się do odpowiednich przepisów proceduralnych. Można także wykazać nie tylko nieprawidłowości w postępowaniu komorniczym, ale również nie wykonie określonych działań.

Zgodnie z odpowiednimi artykułami kodeksu karnego prawne do tego rodzaju obrony mają prawo zarówno dłużnicy jak i wierzyciele, a czas zgłoszenia odpowiedniej skargi nie powinien przekraczać 7 dni, od chwili rozpoczęcia egzekucji, bądź też w takim samym terminie od jej zaniechania.

Oczywiście w przypadku naruszenia odpowiednich aktów prawnych związanych z działaniami komorniczymi, komornik jest zobowiązany do przekazanie na rzecz poszkodowanego odszkodowania. Ażeby tego rodzaju zadośćuczynienie uzyskać, niezbędne jest ukazanie działań bezprawnych, wysokość strat, a także przedstawienie związku pomiędzy nimi.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments