Co muszę wiedzieć o BIG?

BIG, to nic innego jak Biura Informacji Gospodarczych. Aby zostać wpisanym na jedną z list, wystarczy dokonać opóźnienia w spłacie kredytu, czy też niedotrzymanie terminowej regulacji innego zobowiązania. Warto więc wiedzieć kiedy dokładnie można spodziewać się trafienia do rejestru oraz czym właściwie różni się od Biura Informacji Kredytowej.

Pamiętać należy, że nie każde zadłużenie automatycznie trafia do rejestrów Biur Informacji Gospodarczych. Aby wierzyciel mógł przekazać takie informacje, musi koniecznie zajść wiele ku temu przesłanek. Wśród nich istnieje na przykład postulat dotyczący wysokości kwoty zadłużenia. Nie mniej istotny jest czas przeterminowania danej płatności. Jeśli chodzi o osoby fizyczne, nie może to być mniej niż 200 złotych. Zaś termin płatności to co najmniej 60 dni. Jeśli zajdą takie przesłanki, wierzyciel z powodzeniem może wpisać dłużnika do rejestrów BIG. Dla tego ostatniego tożsame to jest z konsekwencjami, między innymi w niemalże braku możliwości zaciągnięcia kredytu bankowego.

W przypadku nie spłacenia zobowiązania, dłużnicy w większości przypadków mają problemy na przykład z zakupem różnego rodzaju usług i produktów. Jak już zostało wspomniane, w przypadku kontroli przed udzieleniem kredytu, czy też zakupie ratalnym, jak i wykupu abonamentu, konsument zadłużony, widniejący w rejestrze BIG może posiadać nie małe problemy.

Przedsiębiorcy muszą zdawać sobie sprawę, że w ich przypadku, sytuacja jest bardzo podobna. Do BIG, wszelkie informacje mogą również składać konsumenci. Równie dobrze mogą ostrzegać dzięki rejestrach Biur Informacji Gospodarczych o nieuczciwych przedsiębiorstwach, czy konkretnymi pracodawcami.

Niektórzy konsumenci zdążyli zauważyć, że zarówno BIK, jak i BIG funkcjonują w oparciu o bardzo podobne założenia. Głównym zadaniem jest gromadzenie, ale i przetwarzanie dalsze danych dotyczących zobowiązań kredytowych klientów różnych banków oraz Kas Oszczędnościowo – Kredytowych. Warto wiedzieć, że BIK gromadzi zarówno informacje negatywne, jak i pozytywne. Stąd informacje pozyskane z tego rejestru mogą skutkować decyzją odmowną na wniosek kredytowy, ale równie dobrze mogą powodować znacznie lepsze warunki kredytowe, aniżeli było to w pierwotnym zamiarze. Jak widać rejestry te przejawiają wiele wad, ale i kilka bardzo pożądanych zalet.

0 0 vote
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments