Nowe przepisy dotyczące upadłości

[browser-shot url=”http://www.windykacja.pl/” width=”300″]

Projektowane są zmiany przepisów dotyczących upadłości przedsiębiorstw.

W większości przypadków upadłość oznaczała do tej pory zakończenie prowadzenia działalności i utratę dorobku życia. Planowane zmiany przewidują ulokowanie przepisów dotyczących restrukturyzacji w odrębnej ustawie – Prawo restrukturyzacyjne, a nie jako upadłość z możliwością zawarcia układu. Planowane jest wprowadzenie czterech rodzajów postępowań: o zatwierdzenie układu, przyspieszonego postępowania układowego, postępowania układowego i sanacyjnego. Umorzenie postępowania otworzy wierzycielom drogę do złożenia uproszczonego wniosku o ogłoszenie upadłości.

Z wprowadzeniem nowych regulacji, zamiast syndyków w postępowaniach restrukturyzacyjnych będą uczestniczyli licencjonowani doradcy restrukturyzacyjni, o których wyborze będą decydowali głównie wierzyciele i dłużnicy.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments