Czy jest możliwa windykacja bez umowy?

Sprawna windykacja należności bez wcześniejszej podpisanej umowy. Odzyskiwanie środków pieniężnych wierzyciela od uciążliwego dłużnika. Ustna umowa a regulowanie należności. Spłata przedawnionego zobowiązania z windykacją miękką. Firmy oddłużeniowo-windykacyjne w porozumieniu wierzycieli i dłużnika.

Prowadzenie własnej działalności w postaci różnego rodzaju firm, czy przedsiębiorstw wiąże się nie tylko z zarządzaniem tą placówką, ale także umiejętnym gospodarowaniem finansami. Do tej kwestii zaliczyć można między innymi konieczność podejmowania działań windykacyjnych w przypadku zaprzestania spłaty zobowiązania przez któregokolwiek z klientów, kontrahentów. Żadna firma nie może pozwolić sobie na ustępstwa dłużnikom, ponieważ prędzej, czy później konsekwencją tych działań będzie utrata płynności finansowej, powodująca nie rzadko upadłość przedsiębiorstwa.

W przypadku korzystania z usług i pomocy różnych osób, nie rzadko dochodzi do popełnienia radykalnego błędu. Polega on na rezygnacji, bądź po prostu zapomnieniu o podpisaniu umowy. Bardzo często zdarza się, że usługi, bądź wsparcie innych osób jest na tyle krótkotrwałe, że wierzyciele niechętnie sięgają po formalności. Przez to narażają się na nie małe niebezpieczeństwo. Dlaczego? Ponieważ wówczas nie mają podstaw do tego, by udowodnić swoje racje. Dłużnik z powodzeniem może w ten czas wygrać nie jedną sprawę toczącą się w sądzie. Nie rzadko namawiają osoby trzecie, by te zeznawały na ich korzyść.

W takich wypadkach, czyli w sytuacji koniecznej windykacji niemniej jednak w oparciu o brak umowy pisemnej, należy być bardzo ostrożnym. Najlepsze zastosowanie ma tutaj spokojne podejście do sprawy i konwersacji z samym dłużnikiem. Dla wierzyciela najlepiej by było, gdyby poskutkowało na tego działanie oparte na miękkiej windykacji. Na czym ona polega?

Miękka windykacja to przede wszystkim rozmowy i negocjacje. Koniecznie musi dojść do poprawnego kontaktu pomiędzy stronami. Wierzyciel może na początku wykonywać telefony do dłużnika. Wówczas powinien poznać powody, które skłoniły go do zaprzestania spłaty zobowiązania, bądź nie spłacania go w wyznaczonym terminie. Jeśli to nie poskutkuje, może oczywiście wysyłać monity, jednak te są dość kosztowne, przez co nie zawsze warto w sprawę wkładać dodatkowe środki pieniężne. Zdeterminowani wierzyciele mogą oddać sprawę do sądu, który oceni, czy faktycznie dłużnik jest zobowiązany do uregulowania należności.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments