Jak umorzyć dług i odsetki?

Pojawienie się firmy windykacyjnej nie powinno dłużnika przerażać. Może on wynegocjować z nią korzystniejsze warunki dotyczące spłacenia wierzytelności. Mogą one dotyczyć takich kwestii jak: umorzenie części zobowiązania, niwelacja odsetek, zwolnienie od spłaty. Bardzo korzystnym działaniem w przypadku braku możliwości uregulowania należności w terminie, będzie zwrócenie się do windykatora, zajmującego się sprawą jego wierzyciela, z wnioskiem o ustanowienie dogodniejszych dla niego warunków spłaty.

Oczywiście wszelkie ugody dotyczące warunków spłaty zadłużenia, należy łącznie z przyjętymi założeniami, udokumentować. Umowa określa wszelkiego rodzaju ustępstwa na rzecz dłużnika, oraz wszelkiego rodzaju ustalenia dotyczące spłaty długu. Dłużnik natomiast nie musi zamieszczać w niej żadnych informacji odnośnie swojego majątku. Dopiero na wniosek sądu będzie do tego zobowiązany. Zarówno wierzyciel, jak i windykator nie mogą tego żądać od dłużnika.

Działania tego rodzaju mogą zapobiec nie tylko egzekucji komorniczej, ale również uniemożliwią dokonania wpisu do rejestru BIG, zatem oszczędzą wielu nieprzyjemności. Przyjęte ustalenia mogą np. dotyczyć zmniejszenia wielkości rat, bądź też przeciągnięcia okresu spłaty zobowiązania.

Oczywiście na porozumieniu skorzysta również wierzyciel. Otrzyma on bowiem znaczną część należnych mu pieniędzy, lub tez całość zobowiązania tylko w nieco odleglejszym terminie. W wielu sytuacjach sam wierzyciel podsuwa podczas negocjacji nad restrukturyzacją dogodne rozwiązania dla dłużnika.

0 0 votes
Article Rating
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments