Open post

Zaostrzone kary za okłamanie komornika

Podanie komornikowi nieprawdziwych informacji jest srogo karane. Zaostrzenie tych kar ma za zadanie zdyscyplinowanie dłużników do prawdomówności oraz terminowego spłacania zobowiązań. Zbyt wysokie zaufanie do dłużników może przynieść więcej negatywnych skutków niż korzyści. Co ciekawe dotyczy to także samych zainteresowanych. Wraz ze wzrostem wszelkich działań mających na celu oszustwo względem komornika zaostrzyły się przepisy,...

Open post

W jaki sposób obronić się przed komornikiem?

Obrona przed komornikiem bywa konieczna przede wszystkim wtedy, kiedy zalega się z zapłatą za różnego rodzaju zobowiązania. Jaki jest jej cel? Głównie chodzi tutaj o zachowanie całego majątku oraz nie wprowadzanie w życie bardzo radykalnych zmian. Mogą one powstać przez wszelkie działania mające na celu windykację należności oraz dalszą egzekucję komorniczą. Warto jest więc...

Open post

Skuteczne zmniejszenie kary umownej

Zmniejszenie kary umownej może być bardzo dobrym sposobem na zaniżenie koniecznych, przewidzianych kosztów. Zapis dotyczący kary umownej może mieć swoje zastosowanie w umowie zawieranej pomiędzy przedsiębiorcami. Jest to niejako działanie mające na celu wykluczenie długotrwałego dochodzenia odszkodowania jeśli chodzi o niewywiązywanie się z warunków umowy jednej ze stron. Czy w rzeczywistości możliwe jest pomniejszenie...

Open post

Czy konieczne jest przejęcie długów pełnoletniego dziecka?

Wiele osób, w tym przede wszystkim rodzice zadłużonych dzieci, żyją w przekonaniu, że w przypadku nie spłacania przez nie zobowiązań są oni zmuszeni do tego, by pokryć wszelkie zaległości w płatnościach. W rzeczywistości jednak jest nieco inaczej. Ściślej mówiąc w myśl przepisów prawa rodzic nie jest zobligowany do spłaty zaciągniętych przez własne dziecko długów....

Open post

Przyspieszona licytacja domu przez komornika

W przypadku zajścia umorzenia egzekucji z danej nieruchomości, nowa egzekucja zostaje wszczęta już po minięciu pół roku od jej umorzenia. Co więcej, nie jest konieczne uzyskiwanie klauzuli wykonalności celem postanowienia o przesądzeniu określonej własności. Znacznie, bo aż o połowę został skrócony czas związany z oczekiwaniem na ponowną licytację nieruchomości, która należy do dłużnika. Możliwe...

Open post

Korzyści płynące z pełnej historii płatniczej

Wiele osób, w tym także ekspertów w dziedzinie finansów przejawia przekonanie, że wciąż instytucje bankowe za mało sprawdzają swoich potencjalnych klientów. Przyczynia się to między innymi do tego, że nie są w stanie spłacić terminowo zadłużenia i powstają zatory płatnicze. Bardzo istotne w tej kwestii jest korzystanie przez banki z różnego rodzaju rejestrów. Ograniczanie...

Open post

W jaki sposób można umorzyć dług w US?

Urząd Skarbowy ma to do siebie, że ma możliwość zastosowania różnego rodzaju ulgi dotyczące spłaty zaległości finansowych. Wlicza się w to między innymi: odroczenie spłaty, rozłożenie jej na raty, czy całkowite umorzenie posiadanego długu. Kluczowe pytanie w takim przypadku to: W jaki sposób można ubiegać się o umorzenie długu w Urzędzie Skarbowym? W przypadku,...

Open post

Kiedy możliwe jest umorzenie spłaty składek?

Niektóre osoby niesłusznie myślą, że możliwe jest uniknięcie spłaty zobowiązań wobec ZUS – Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w przypadku nie płacenia składek ubezpieczeniowych. Jako, że zobowiązania te mają długi czas do okresu przedawnienia się, bo aż pięć lat, ZUS ma wiele czasu na wyegzekwowanie należności. Zarówno eksperci, jak i doświadczone osoby uważają, że nie warto...

Open post

Umorzenie składek ZUS – jak złożyć odpowiedni wniosek?

Z pozoru prowadzenie własnej firmy łączone jest z dobrobytem i nieustannym pomnażaniem się pieniędzy. W rzeczywistości połączone to jest z wieloma zobowiązaniami. Wśród nich wyróżnić można na przykład te, które dotyczą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W przypadku nieuregulowania ich odpowiednim czasie, naliczane zostają odsetki. To z kolei powoduje, że coraz to trudniej jest wydostać się...

Open post

Kto może liczyć na abolicję w ZUS?

Przedsiębiorcy podejmując swoją działalność muszą liczyć nie tylko na wysokie zyski, ale również muszą brać pod uwagę kryzys i możliwe z nim związane spadki. Warto jednak pamiętać, że w przypadku braku środków pieniężnych na poszczególne składki, można skorzystać z abolicji. Należy, więc przeanalizować swoją sytuację i odnieść ją do ustawy o umorzeniu należności, które...

Scroll to top