Open post

Jak negocjować z wierzycielem?

Wpisanie zadłużonego przedsiębiorstwa do rejestru, można uprzedzić przez zastosowanie odpowiednich negocjacji. Dzięki porozumieniu w ten sposób uzyskanemu, wizja upadłości zostanie oddalona. Jednakże na określone działania należy zdecydować się w odpowiednim czasie. Głównymi kwestiami, jakie trzeba poruszyć przy rozmowie z wierzycielem są: sposób spłaty należności, zminimalizowanie kwoty rat, oraz zmiana czasu ich regulacji na dłuższy....

Open post

Umorzenie długów a ogłoszenie upadłości

Zakończenie postępowania upadłościowego wiąże się z możliwością umorzenia długów osób fizycznych, które prowadziły daną działalność gospodarczą. Mowa tutaj wyłącznie o sytuacjach, w których upadłość miała miejsce z przyczyn niezależnych od dłużników. Ponadto musieliby dobrowolnie poddać się wszystkim obowiązkom, jakie przepisy Prawa Upadłościowego i Naprawczego nałożyłyby po ogłoszeniu upadłości. W związku z tym jest to...

Open post

Czy długi zaciągnięte przez współmałżonka bez naszej wiedzy trzeba spłacić?

Życie nie zawsze pisze piękne scenariusze. Nie wszyscy małżonkowie są zgodni, nie wszyscy zawsze są ze sobą szczerzy. Coraz częściej słyszy się o historiach, w których po rozwodzie jeden z współmałżonków oprócz połowy majątku otrzymuje również długi, o których istnieniu nie miał pojęcia. Gdy jeden z małżonków zaciągnie zobowiązanie bez zgody drugiego małżonka, wierzyciel...

Open post

Czy zadłużony przedsiębiorca może zawrzeć układ z wierzycielem?

Zmiany w ustawie o prawie upadłościowym i naprawczym umożliwiły przedsiębiorcom zadłużonym w niewielkim stopniu wszczęcie postępowania naprawczego zamiast upadłościowego. Zgodnie z nową definicją niewypłacalnym dłużnikiem jest bowiem samozatrudniający się, który nie wykonuje zobowiązań pieniężnych – jego niewypłacalność nie jest natomiast związana z brakiem realizacji zobowiązań innych niż gotówkowe. Wcześniej przedsiębiorcy w takiej sytuacji nie...

Open post

Czy za natarczywą windykację należy nam się odszkodowanie?

Wierzyciele mają pełne prawo do dochodzenia zapłaty zobowiązań przez swoich dłużników i podejmowania w tym celu różnego rodzaju czynności windykacyjnych. Nie mogą one jednak w żaden sposób naruszyć dóbr osobistych osoby zadłużonej, np. prawa do prywatności, spokoju i nietykalności mieszkania. Trzeba więc pamiętać, że obowiązkiem każdej firmy windykacyjnej jest zachowanie umiaru w działaniach. Historia...

Open post

Co może zająć nam komornik?

Przygotowując wniosek dotyczący wszczęcia egzekucji, wierzyciel jest zobowiązany do wyznaczenia części majątku, z jakiej komornik ma ją przeprowadzić. Egzekucja może dotyczyć środków na koncie bankowy, lub też wynagrodzenia, a także ruchomości. Jednakże najskuteczniej wyegzekwować zadłużenie z rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego, renty, lub tez wynagrodzenia za pracę. Z uwagi na fakt, że wiele osób nie...

Open post

Obrona dłużnika przed zajęciem majątku

Każdemu dłużnikowi przysługuje prawo do obrony swojego majątku przed wierzycielem. Aby to zrobić musi on wystosować odpowiednie pismo przeciegzekucyjne, bądź tez dążyć do pozbawienia tytułu wykonawczego mocy przynajmniej w części. Dlatego tez niezbędne jest wstąpienie na drogę sądową i zawarcie w pozwie informacje będące zaprzeczeniem zdarzeń, które mogły przyczynić się do powstania klauzuli wykonalności....

Open post

Kto może zostać wpisany na czarną listę dłużników?

Dłużnikami mogą zostać zarówno osoby fizyczne jak i firmy nie spłacające swoich zobowiązań w terminie. Po taką procedurę sięgają przedsiębiorcy jak również konsumenci. Z badań wynika iż 40% dłużników spłaca swoje zobowiązania po wysłaniu wezwania do zapłaty, a 35 % po ich wpisaniu danych do Rejestru Dłużników BIG. W prosty sposób można zamieścić dłużnika...

Open post

Zbycie majątku nie zawsze ochroni przed egzekwowaniem wierzytelności

W bardzo wielu przypadkach dłużnik celowo nie spłaca swoich zobowiązań, ażeby uniknąć np. zaboru mienia, przekazując je na rzecz osób trzecich. Jednakże nawet w takiej sytuacji wierzyciel ma możliwość odzyskania swojej należności. Może to uczynić przejmując niejako zbyty przez dłużnika majątek. Bardzo ciekawym wybiegiem stosowanym przez dłużników jest darowizna. Jednakże z uwagi na fakt,...

Open post

Metody obrony przed komornikiem

W sytuacji kiedy wszczęto już proces egzekucyjny, warto poznać kilka metod obrony przed działaniami komorniczymi. Dłużnik nie pozostaje w takim przypadku bezradny, bowiem przysługuje mu prawo do wniesienia powództwa przeciwegzekucyjnego. Wszelkie działania jakich może dopuścić się komornik, podlegają regulacjom prawnym, zapisanym w ustawach odnoszących się do takich zagadnień jak: egzekucja komornicza, czy też uprawnienia...

Scroll to top