Open post

Zaostrzenie kar za okłamanie komornika

Zaostrzone zostały kare na podanie komornikowi nieprawdziwych informacji. Celem tego zabiegu jest zdyscyplinowanie dłużników do terminowego spłacania swoich zobowiązań oraz prawdomówności. Dłużnicy nie mogą doprowadzić do utrudniania egzekucji komorniczej. Do niedawna karą za wprowadzanie komornika w błąd lub odmowa składania zeznań wynosiła 500 złotych. Aktualnie za takie działanie można ponieść karę...

Open post

Kupiec S.A nabywa udziały w Windykacja PL

Pod koniec czerwca spółka Kupiec S.A. nabyła 23 udziały spółki Windykacja PL Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie. Stanowi to 23 % udziałów w jej kapitale zakładowym. Podmiot ten zajmuje się windykacją prowadzoną na zlecenie oraz windykacją terenową i listowna pakietów należności masowych. Zamiarem jest wprowadzenie akcji Windykacji PL...

Open post

Najnowszy raport zainteresowania firmami windykacyjnymi

Jak głosi najnowszy raport Global Collections Review firmy Atradius Collections – zainteresowanie usługami firm windykacyjnych w Europie utrzymuje się na stałym poziomie. W Północnej Europie firmy najczęściej korzystają z nich w celu ugodowego odzyskania należności. W krajach Europy Wschodniej wynik procentowy zainteresowania jest wyższy niż w roku ubiegłym. Aktualnie wynosi 27%....

Open post

Spółka ULTIMO wykupiona przez B2 Holding

Ultimo, wiodącą polską spółkę zajmującą się kupnem i windykacją należności, wykupiła norweska firma z branży finansowych – B2 Holding. Ultimo warta jest około 21 miliardów koron. Działanie spółki polega na nawiązywaniu kontaktu z osobami zadłużonymi i oferowaniu im indywidualnych rozwiązań. Spółka jest właścicielem 10,5 miliardów złotych zadłużenia. Są to głównie wierzytelności...